Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ЧА"

<< >> 1 из 1 1
 ЧАВАДАН
Жаздыктын алдынан башка жаздалуучу, жүккө жыюуда
өзүнчө көрк ыроолочу сеп катары кызга берилүүчү
килемче. Анын калган бөлүгү бөздөн, таардан тышта
 ЧАКЧА
(НАСКАБАК) — «Чалдар да жыргап ал кезде, Чакчадан
насын чекчү эле» (Байдылда). Бул — назбай чегүүчү
өрдүн өздүк буюму. Илгери элибизде мүйүз чакча у
 ЧАМГАРАК
түндүктүн негизги бөлүгү. Аны чеберлер каалаганд
ай жасай алышат. Ал кооздугуна карай үч-төрт ката
дан коюлушу ыктымал. Чамгарак тешиктери ууктуку
 ЧАПАН
«Туугандыгын билгизип, Тукабадан сарпай кийгизи
». («Манас») — («Сарпай» — «чапан» деген түшүнүкт
ү берет.) Бул — сырт кийимдин бир түрү. Чапандын ж
 ЧАПКЫЛОО
Элдик зергерчиликтин бир ыкмасы. Бул — бетине ар
түркүн издерди түшүрүү аркылуу буюмду кооздоо. М
талл бетине оюм-чийим түшүрүү. Муну бүгүнкү зерг
 ЧАРПИЯ
(СУПА) — Төрт буттуу секиче. Бул — аймактык бөтөн
өлүктөрү бар жыгач буюму. Коомдук жайларда, чайк
наларда, же үйлөрдө турмуш-тиричилик үчүн чарпая
 ЧАЧПАК
«Күмүштөн чачпак сооруңда, Күлгөнүң турат оюмда»
(Боогачы). Бул — зер буюму. Кыз-келиндердин (кээде
улгайган аялдардын да) аземдик үчүн тагынган коо
 ЧАЧКАП
«Чачкап таккан чачыңан. Үргүлөйүн ай тамак» (эл ы
ы). Бул — азем буюмдардын бири. Ал чолпу менен чач
учтукту жаап, чачты чаңдан сактап, кооздук үчүн т
 ЧАЧПАПИК
«Эңкейсе эрке чайпалган, күбөңдү сагындым» (Аалы)
. Бул — азем буюмунун бир түрү. Бапик анын коюу тө
мө чачыларынан улам айтылат. Чолпунун бир түрү. «
 ЧАЧЫК
элдик түймөчүлүктүн бир түрү. Ал эки ыкма менен ж
зөгө ашат. Түймө чачыны керип алып, бир баштан тү
үүнү бир эле уз аткарат. «Төкмө чачыга» эки же ан
 ЧАЯН ТҮЙҮШ
элдик түймөчүлүктүн бир түрү. Чаян түйүштө абалы
жиити ызгыттай чыйратып, муну бир нече каттайт. А
ан жасалуучу буюмдун болжолундай ченеп, кесип-ке

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: