Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ин"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 8
 Интернационал
м.
1. (международное объединение) Интернационал (эл
аралык бирикме);
Коммунистический Интернационал
Коммунисттик Интернационал;
2. (гимн) Интернациона
 иначе
1. нареч. башкача;
это нужно сделать иначе муну баш
ача иштөө керек;
иначе говоря башкача айтканда;
2.
оюз
болбосо, антпесе, ансыз;
беги, иначе опоздаешь
 инвалид
м.
инвалид, майып;
инвалид труда эмгек инвалиди;
инв
алид войны согуштун инвалиди.
 инвалидность
ж.
инвалиддик, майыптык (карылыктан же ооругандык
ан же жарадар болуп майып болгондуктан дайыма же
убактынча эмгекке жарабай калгандык);
перейти на
 инвалидный
~, ­ая, -ое
инвалид-ге т.; инвалиддик;
инвалидный дом
инвалиддер үйү.
 инвентаризация
ж.
инвентаризация, инвентаризациялоо, инвентариз
ция кылуу (мекеменин, ишкананын ж.б. мүлктөрүн то
ук тизмеге алуу);
инвентаризация библиотеки ките
 инвентаризовать
сов. и несов. что
инвентаризациялоо, инвентаризац
я кылуу (инвентаризациялык тизме түзүү).
 инвентарный
~, ­ая, -ое
инвентарь-га т.; инвентардык;
инвентарна
книга инвентарь книгасы.
 инвентарь
м.
инвентарь (чарбанын, мекеменин, ишкананын, жеке
адамдын буюмдары, мал-мүлктөрү);
заводской инвент
рь заводдун инвентары;
живой инвентарь тирүү инв
 инверсия
ж.
инверсия (1. лингв., поэт. сүйлөмдөгү сөздөрдү ад
ттеги тартип боюнча жайлаштырбастан, алардын ор
ндарын алмаштырып коюу; 2. хим. татаал канттардын
 инверсор
м. тех.
инверсор (химиялык инверсияны жүргүзүүчү п
рибор).
 инвестировать
сов. и несов. что, эк.
инвестиция кылуу.
 инвестиция
ж. эк.
инвестиция, инвестиция кылуу (ишканага капш
ал салуу).
 инвестор
м. эк.
инвестор (кандайдыр бир ишканага капитал са
уучу).
 ингаляция
ж. мед.
ингаляция (буу, газ же майда бүркүлгөн суюк
дарыларды жыттатуу, ичке дем тарттыруу аркылуу д
рылоо).
 ингредиент
м.
ингредиент (татаал кошундунун же аралашманын с
ставдык бөлүгү).
 ингуши
мн. (ед. ингуш м.)
ингуштер.
 индеец
м.
индеец.
 индейка
ж.
1. (птица) ургаачы күрп;
горная индейка улар;
2. (мяс
о) күрптүн эти.
 индейский
~, ­ая, -ое
индеец-ке т.
 индейцы
мн.
индеецтер.
 индекс
м.
1. (список, указатель) индекс (бир нерсенин баасы
, атын ж.б. көрсөткүч);
индекс выходящих книг басыл
ып чыгуучу китептердин индекси;
2. эк. индекс (экон
 индетерминизм
м. филос.
индетерминизм (материализмге каршы идеа
исттик окуунун бир түрү).
 индианка
ж.
индианка, индиец аял, индиялык аял.
 индивид
м.
см. индивидуум.
 индивидуализация
ж.
индивидуализация, индивидуализациялоо, индиви
уализация кылуу (бөтөнчөлүк сапаттарына карай б
шкалардан бөлүү).
 индивидуализировать
сов. и несов. кого-что
индивидуализациялоо, индиви
дуализация кылуу.
 индивидуализм
м.
индивидуализм (1. бир адамдын таламын коомдун та
ламдарына каршы коюучу буржуазиялык көз караш; 2.
коомдук кубулуштарды элдин, массалардын, таптард
 индивидуалист
м.
индивидуалист (коллективдин таламдары менен эс
ептешпеген, коллективден обочолонгон киши).
 индивидуалистический
~, ­ая, -ое
индивидуализм-ге т.; индивидуалисттик.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru