Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "ид"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 2
 идеал
м.
идеал (1. умтулуулардын түпкү максаты; 2. бир нерс
ениң эң жогорку, болумдуу үлгүсү).
 идеализация
ж.
идеализация, идеализациялоо (бирөөнү же бир нер
сени анын өз турушунан алда канчалык мыкты, сонун
кылып көз алдыга келтирүү).
 идеализировать
сов. и несов. кого-что
идеализациялоо.
 идеализм
м. филос.
идеализм (материализмге карама-каршы бол
гон философиялык багыт);
субъективный идеализм су
бъективдик идеализм;
объективный идеализм объект
 идеалист
м.
идеалист (1. филос. идеалисттик философиянын жол
ун жолдоочу; 2. разг. чындыкты идеализациялоочу ад
ам).
 идеалистический
~, ­ая, -ое
идеалисттик;
идеалистическое мировоззр
ние дүйнөгө идеалисттик көз караш.
 идеалистка
женск. р. к идеалист.
 идеально
нареч.
эң сонун, абдан сонун.
 идеальный
~, ­ая, -ое
эң сонун, абдан жакшы, үлгүлүү;
идеальный
работник абдан жакшы кызматкер;
идеальные кварти
рные условия эң сонун квартиралык шарттар.
 идейно-политический
~, ­ая, -ое
идеялык-саясий;
идейно-политическое вос
итание масс массага идеялык-саясий тарбия берүү;

идейно-политический уровень идеялык-саясий деңг
 идейный
~, ­ая, -ое
1. (проникнутый идеей) идеялык;
идейное ис
кусство идеялык искусство;
идейное содержание кн
ги китептин идеялык мазмуну;
2. (преданный идее) ид
 идентификация
ж.
идентификация, идентификациялоо (окшоштуруу, о
шотуу).
 идентифицировать
сов. и несов. что
идентификациялоо.
 идентичность
ж.
окшоштук, бирдейлик.
 идентичный
~, ­ая, -ое
окшош, бирдей.
 идеограмма
ж. лингв.
идеограмма (кандайдыр бир түшүнүктүн шар
ттуу жазуу белгиси; мис. иероглиф, цифралар, шартт
уу белгилер).
 идеография
ж. лингв.
идеография (идеограмманын жардамы менен
жазуу).
 идеолог
м.
идеолог (кандайдыр бир таптын идеологиясын кол
оочу жана жактоочу киши);
идеолог рабочего класса
жумушчу табынын идеологу.
 идеологически
нареч.:
идеологически выдержанная книга идеологи
жагынан туруктуу китеп.
 идеологический
идеология-га т.; идеологиялык;
идеологический фро
т идеологиялык фронт;
идеологическая борьба идео
логиялык күрөш.
 идеология
ж.
идеология (тиги же бул таптын кызыкчылыгын көзд
өгөн саясий, укуктук, диний, адабий, философиялык
ж.б. көз караштардын жыйындысы).
 идея
ж.
1. идея (бир нерсе жөнүндөгү ой, жалпы түшүнүк);
по
литические идеи саясий идеялар;
2. (основная мысль)
идея (негизги ой);
идея романа романдын идеясы;
3.
 идиллический
идиллия-га т.; идиллиялык.
 идиллия
ж.
идиллия (1. лит. табияттын кучагында жайбаракат
аткан турмушту сүрөттөп көрсөткөн акындык чыгар
ма; 2. перен. бейпилчилдик, камырабай, жайбаракат ж
 идиома
ж. лингв.
идиома (өтмө мааниде колдонулуучу сөз же
сөздөрдүн тизмеги; мис. бетке басып айтуу; бармак
басты, көз кысты кылуу ж.б.).
 идиоматика
ж. лингв.
идиоматика (идиомалар жөнүндөгү окуу жан
а да кандайдыр бир тилдеги идиомалар жыйындысы).
 идиоматический
идиома-га т.; идиомалык;
идиоматическое выражение
идиомалык сүйлөм.
 идиосинкразия
ж. мед.
идиосинкразия (талгак; организмдин бир там
кка, дарыга же башка нерсеге талгак, жерик болушу
).
 идиот
м.
1. идиот, келесоо, жинди;
2. разг. барып турган акма
к, макоо.
 идиотизм
м.
1. идиотизм, келесоолук;
2. разг. барып турган акма
ктык, макоолук.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru