Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Оп"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Оператор платежной системы
Төлөм системасынын ишин камсыз кылган Кыргыз Рес
публикасынын Улуттук банкынын уруксат берүү док
ментине (лицензия/каттоодон өтүү) ээ жана катышу
 Оператор системы денежных переводов
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоод
он өткөн жана акча которуу системасынын ишин кам
ыз кылган, түзүлгөн өлкөнүн финансылык көзөмөл б
 Операции рефинансирования
Акча-кредит саясатынын инструменти, ал акча-масс
сына тике таасир этет жана финансылык каражатта
дын тартыштыгы келип чыккан шартта, аларга креди
 Операции на открытом рынке
Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу а
ркылуу банк тутумунун ликвиддүүлүгүн жөнгө салу
үчүн колдонулган акча-кредит саясатынын инстру
 Опцион
Потенциалдуу сатып алуучу же потенциалдуу сатуу
у ал боюнча келишимде аныкталган, алдын ала маку
дашылган баа боюнча келечекте же белгилүү бир уб
 Операционный риск
Аппараттык программалык комплекстин иш жөндөмдү
үлүгүн бузуудан улам, төлөм системасынын субъект
персоналынын талапка ылайык иш алып барбашынан,
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru