Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "це"
Cлов всего:48863 1 След. >> Страница 1 из 4
 цевка
ж.
1. текст. жип түрүлүүчү чыгырык;
2. (кость) жилик сө
өк;
3. (на колесе) күпчөк.
 цевье
ср.
1. воен. мылтык кундагыкын баш жагы;
2. тех. (стерж
ень) өзөк, сап.
 цедилка
ж. разг.
чыпка.
 цедить
несов. что
1. (фильтровать) чыпкалоо, сүзүү;
2. (медле
но лить) куюу (тешиктен, чоргодон сыртка куюу);
цед
ить сквозь зубы или цедить слова тиштенип сүйлөө
 цедра
ж.
цедра (лимондун же апельсиндин күкүмдөгөн кабы
ы).
 цежу
~, цежу, цедишь
и т.д. наст. вр. от цедить.
 цезий
м. хим.
цезий (күмүш түстөгү жумшак металл).
 цезура
ж. лит., муз.
цезура (ырдын ичинде ритмдик тынуу).
 цейнот
м. шахм.
цейтнот (жүрүштү ойлоого убакыттың жетпей
калышы).
 цейхгауз
м. воен.
цейхгауз (аскердин кийими сакталуучу үй).
 целебность
ж.
дарылык, дарылык касиети, бар;
целебность некото
рых трав кээ бир чөптүн дарылыгы.
 целебный
~, ­ая, -ое
дары; дарылыгы бар, дарылык касиети бар;

елебные травы дары чөптөр;
целебный источник суу
унун дарылык касиети бар булак (мис. арашан).
 целевой
~, ­ая, -ое
максаттуу, максат коюлган;
целевой аванс
максаттуу аванс;
целевая установка доклада докла
ддын максатынын багытталышы.
 целенаправленность
ж.
максатка багытталгандык;
идейная целенаправлен
ность произведений чыгармалардын идеялык максат
ка багытталгандыгы.
 целесообразность
ж.
максатка ылайыктуулук, пайдалуулук, жөнү барды
, жөндүүлүк;
целесообразность действий аракеттер
дин максатка ылайыктуулугу.
 целесообразный
~, ­ая, -ое
пайдалуу, ылайыктуу, жөндүү, жөнү бар, ма
ксатка ылайыктуу.
 целеустремлённость
ж.
максаттуулук, максатка умтулгандык, максатка б
гытталгандык.
 целеустремлённый
~, ­ая, -ое
максаттуу, максатка умтулган, максатка
агытталган;
целеустремлённый труд максаттуу эмг
к, максатка умтулган эмгек.
 целик
м. воен.
целик (эски замбиректин, пулемёттун жылды
ма кароолу).
 целиком
нареч.
1. (в целом виде) бүт бойдон, чогуу бойдон;
2. п
рен.
(без ограничений, полностью) толук, толугу ме
нен, бүт бойдон;
целиком отдаться чему-л. бир нерсе
 целина
ж.
1. (непаханая земля) дың, дың жер;
поднятая целина
көтөрүлгөн (айдалган) дың;
2. кол тийбеген, аяк басп
аган (мис. токой, жер, кар).
 целинный
~, ­ая, -ое
целина-га т.;
целинные земли дың жерлер.
 целительность
ж.
см. целебность.
 целительный
~, ­ая, -ое
см. целебный.
 целить
несов.
1. (напр. из ружья) мээлөө, шыкаалоо (мылтыкты
);
2. перен. разг. көздөө, максат тутуу.
 целиться
несов.
1. (при стрельбе) мээлөө, шыкаалоо;
2. перен. ра
зг.
көздөө, максат тутуу.
 целковый
м. разг. уст.
сөлкөбай (бир сомдук акча).
 целлофан
м.
целлофан (аш-тамак оролуучу суу өткөрбөс целлюл
оза жаргагы).
 целлулоид
м.
целлулоид (целлюлозадан чыгарылуучу зат; бул - к
иноматографиялык лента, фотографиялык пластинка
ж.б. даярдоо ишинде колдонулат).
 целлулоидный
~, ­ая, -ое
целлулоид-ге т.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru