Заработал новый сервис – Онлайн проверки орфографии кыргызского языка.

Автор: Руслан Чодоев 23.05.2013

Новый сервис позволяет в онлайн режиме проверять тексты или слова  на орфографические ошибки. При проверке неправильные слова подчеркивается как в MS Worde. Проверить слово можно как и орфографическим словарем Карасаева так и проверкой программы KyrSpell 2.2. Сервис создан совместно с Bizdin.kg (ОФ “Биздин Мурас”) и компанией TamgaSoft.  Сервисом можете ипользовать здесь или здесь  on-line3

В рубриках: News

Отзывов (4) на «Заработал новый сервис – Онлайн проверки орфографии кыргызского языка.»

Рио пишет:
26.10.2016 в 02:27 AM

Ош шаарынын мериясы

Аиза пишет:
21.03.2022 в 08:55 PM

Анан жазып коем

Эсма пишет:
06.09.2022 в 03:04 PM

1-Сентябрь куну Билим куну жарыяланган. Жыл сайын 1-Сентябрь куну окуу башталат Жуздогон жеткенчиликтер таза кийим, жаны окуу куралдар менен аруу мектепке жоноп окуй башташат. Билими онуккон коомдо айыл чарба, онор жай маданият, жашоо шарты- жогорку денгээлде которулот. Эгерде билим албасан жашоон оюундагыдай боло албайт, азыркы учурдп билими жоктор жакшы жумуш иштеп жакшы айлык алган мункунчулугу жок.

ываываа пишет:
19.12.2022 в 07:21 AM

Бирин-эки мал күткөн чарбалардын көчүү-конуусу аяктаган
айылдагылар жылда жайлачу айрыктардан конуш алышкан арыктын
чабыгы аштыктын сугаты келгенче ууз кымызга армансыз тоюп калалы
деген жатактагылар да учкашып-чиркешип жайлоодогулардын
түндүктөрү тартыла электе эле жете келишет оокат-тиричиликти
унутушуп кечке айыл кыдырышып кымыз ичишип кечинде аркан,
жибин канжыгасына бош чалып куру келишкен отунчулар да бар
кымыз ичкендердин ирдүүлөрү бүгүн бердибайдын төрүндө алардын
ичинен өзү бала болсо да жарпы жазылган саадат тамашаны улантайын
дедиби айтор улага жакта отурган боз тондууга карап ымаке айсарала
табына жеткенби дейм? жөө жүрөсүз го! деди суроонун кытмыр жагын
байкабай ыманбай чынын айта салды

 

Оставьте комментарий