Заработал новый сервис – Онлайн проверки орфографии кыргызского языка.

Автор: Руслан Чодоев 23.05.2013

Новый сервис позволяет в онлайн режиме проверять тексты или слова  на орфографические ошибки. При проверке неправильные слова подчеркивается как в MS Worde. Проверить слово можно как и орфографическим словарем Карасаева так и проверкой программы KyrSpell 2.2. Сервис создан совместно с Bizdin.kg (ОФ “Биздин Мурас”) и компанией TamgaSoft.  Сервисом можете ипользовать здесь или здесь  on-line3

В рубриках: News

Отзывов (4) на «Заработал новый сервис – Онлайн проверки орфографии кыргызского языка.»

Рио пишет:
26.10.2016 в 02:27 AM

Ош шаарынын мериясы

Аиза пишет:
21.03.2022 в 08:55 PM

Анан жазып коем

Эсма пишет:
06.09.2022 в 03:04 PM

1-Сентябрь куну Билим куну жарыяланган. Жыл сайын 1-Сентябрь куну окуу башталат Жуздогон жеткенчиликтер таза кийим, жаны окуу куралдар менен аруу мектепке жоноп окуй башташат. Билими онуккон коомдо айыл чарба, онор жай маданият, жашоо шарты- жогорку денгээлде которулот. Эгерде билим албасан жашоон оюундагыдай боло албайт, азыркы учурдп билими жоктор жакшы жумуш иштеп жакшы айлык алган мункунчулугу жок.

Александр пишет:
20.02.2023 в 07:32 PM

1 Күн жаркырап тийип турат.

2 Жамгыр шаркырап жаап жатат

3 Чабалекей чыйпылдап учуп чыкты

4 Балапандар чырылдап ооздорун ачышат.

5 Байчечекейлер бажырайып ачылды

6 Жемиш бактары тегиз гүлдөдү

7 Куштар топ -топ учуп баратышат

8 Балдар
бир калыпта иштеп жатышат.

9 Арыкта суу катуу агып жаткан

 

Оставьте комментарий