Убрать навигацию

Морфологиялык анализдөө үчүн Сөздү жазып туруп кнопканы басыңыз

Найденые слова:
так - Этиш

так

Этиш, терс формасы - такпа

"так" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочтагуу
Терс формасытакпа
Кош мамиле формасытагыш
Кош мамиле формасы 2тагыштыр
форма2тагыл
форма3тагын
форма4тактыр
форма5таккыз
Форма -гансытаккансы
Форма -гансыбатакпагансы

"так" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен тактымбиз тактык
2 жаксен тактыңсилер тактыңар
2 жак (сылык түрү)сиз тактыңызсиздер тактыңыздар
3 жакал тактыалар тагышты

"так" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен тагып жатамбиз тагып жатабыз
2 жаксен тагып жатаcыңсилер тагып жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз тагып жатаcызсиздер тагып жатасыздар
3 жакал тагып жататалар тагып жатышат

"так" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен тагамбиз тагабыз
2 жаксен тагасыңсилер тагасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз тагасызсиздер тагасыздар
3 жакал тагаталар тагышат

"так" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: