Убрать навигацию

Морфологиялык анализдөө үчүн Сөздү жазып туруп кнопканы басыңыз

Найденые слова:
из - Зат атооч
изде - Этиш

"из" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочизиздер
Иликиздиниздердин
Барышизгеиздерге
Табышиздииздерди
Жатышиздеиздерде
Чыгышиздениздерден

"из" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч изим изиң
изиңиз
изи
Иликизимдинизиңдин
изиңиздин
изин
Барышизимеизиңе
изиңизге
изине
Табышизимдиизиңди
изиңизди
изин
Жатышизимдеизиңде
изиңизде
изинде
Чыгышизимденизиңден
изиңизден
изинен

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочиздеримиздериң
издериңиз
издери
Иликиздеримдиниздериңдин
издериңиздин
издерин
Барышиздеримеиздериңе
издериңизге
издерине
Табышиздеримдииздериңди
издериңизди
издерин
Жатышиздеримдеиздериңде
издериңизде
издеринде
Чыгышиздеримдениздериңден
издериңизден
издеринен

"из" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
так
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

изде

Этиш, терс формасы - издебе

"изде" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочиздөө
Терс формасыиздебе
Кош мамиле формасыиздеш
Кош мамиле формасы 2издештир
Аркылуу мамиле формасыиздет
Аркылуу мамиле формасы 2издеттир
форма1издеткиз
форма2издел
форма3изден
Форма -гансыиздегенси
Форма -гансыбаиздебегенси

"изде" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен издедимбиз издедик
2 жаксен издедиңсилер издедиңер
2 жак (сылык түрү)сиз издедиңизсиздер издедиңиздер
3 жакал издедиалар издешти

"изде" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен издеп жатамбиз издеп жатабыз
2 жаксен издеп жатаcыңсилер издеп жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз издеп жатаcызсиздер издеп жатасыздар
3 жакал издеп жататалар издеп жатышат

"изде" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен издеймбиз издейбиз
2 жаксен издейсиңсилер издейсиңер
2 жак (сылык түрү)сиз издейсизсиздер издейсиздер
3 жакал издейталар издешет

"изде" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: