InDesign CC 2017 жана CC 2018 версиясына жаңы кыргыз тилиндеги тексттерди ташымалдоо жана текшерүүчү плагиндер кошулду.

InDesign CC 2017 жана CC 2018 версиясына жаңы кыргыз тилиндеги тексттерди ташымалдоо жана текшерүүчү плагиндер кошулду.  Учурда 12.0 12.1 жана 13.0 версияларына жасалды (32 жана 64 бит). Мындан сырткары: 1. Мурун кыргыз тили “Kirghiz (Kyrgyzstan)” деп аталса эми “Кыргызский” деп алмашылды. 2. Казак тили да кошулду. Эми казакча жазылган тексттерди да ташымалдоого болот. Кыргызча менен казакча тилдеринин ташымалдоо […]

Автор: Руслан Чодоев 11.12.2017

Adobe InDesign CS6 версиясына арналган орфография текшерүүчү жана ташымалдоочу plugin жасалды.

InDesign CS6 версиясына өткөн колдонуучулардын өтүнүчү менен жаңы версиясына ылайык кыргыз тилинин орфографиясын жана ташымалдоону текшерүүчү плагин жасалды. Плагинди коюу (установка) мурунку версияларынан айырмасы жок. Жүктөп алып бекер колоно берсеңер болот. Снимок экрана InDesign CS6 в режиме проверки орфографии текстов на кыргызском языке TamgaSoft inc. 2012.

Автор: Руслан Чодоев 01.11.2012

(Русский) Плагин переноса кыргызского языка для InDesign подходит и для узбекского языка на 90%

 

Автор: Руслан Чодоев 27.09.2012