Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ак"
Cлов всего:208 Страница 1 из 1
 Ак
Ак – 1) Сүт жана сүт азыктарынын кыргыздарда атал
ышы. Бул, балким, сакралдык мүнөзгө да ээ. 2) Ыйык м
анисин да туюнтат (Кыргыз этнографиясы боюнча сө
 Ак алып чыгуу
Ак алып чыгуу – алыстан көч аттуу келе жатса, куд
а-сөөктөрдөн болсо, бурала басып, кыз-келиндер ко
доруна ак толтурган (кымыз, айран, чалап ж.б.) аяк-
 Ак кийүү
Ак кийүү – кыргызчылык жолуна түшүүнүн бир белг
си жана баскычы. Тиешелүү учурларда ак кийим кий
үнү билдирет.
 Ак тайлак
Ак тайлак – тайлак – зат. Бир жаштан өткөн төө (Ж
горку адабиятта. 567-б.).
 Ак чилтенге олтуруу
Ак чилтенге олтуруу– бул зыярат кылып, ар кайсы р
ухтар, касиеттер менен байланыш түзүү. Ак чилтен
чурунда ага катышкан адамдар уктабай, үйдөн чыкп
 Аккула, Каккула, Ак сур ат
Аккула, Каккула, Ак сур ат – эпостун бардык вариа
нттарында Манастын жанга өлчөлүү негизги тулпар
. (Манас энциклопедиясы. 2-том. 57-б.). Мамы – зат. Ат
 Акын
Акын – кыргыз, казак элдеринде көргөндөрүн жана
коомдук турмуштан баамдап байкагандарын эч даяр
ыксыз ыр менен шыдыр баяндоого жөндөмдүү талант
 Акырет дос болуу
Акырет дос болуу – (Акырет – ар. ахрет – тиги дүй
нө, а дүйнө- диний түшүнүк боюнча өлгөн адам баруу
чу башка чыныгы дүйнө, адам өлгөндөн кийин жашооч
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru