Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ба"
Cлов всего:208 Страница 1 из 1
 Баабедин
Баабедин – 1) Орто Азия элдеринин эпосторунда жа
дам суроо, жалынуу иретинде кайрылганда айтылуу
у Бухаранын колдоочусу Бахауддиндин тыбыштык жа
 Багымдат
Багымдат – таңкы намаз.
 Байлатма жин оорусу
Байлатма жин оорусу – нервдик-психикалык оору. Ө
зүн билбей, ээ-жаа бербей ооруган кишинин илдети.
Мындай адамды чоң, касыйда окуган молдолор ага ил
 Бакай
Бакай – «Манас» үчилтигинин бардык бөлүмүндө ба
шкы каармандардын (Манас, Семетей, Сейтек) жашы ул
уу, көптү көргөн, кыраакы жана акылман кеңешчиси,
 Бакшы
Бакшы – (санскр. бхихши – будда дининин молдосу)
– ооруга чалдыккан адамды дубалап, «жин-шайтанда
рды» кубалап чыга турган сыяктанып, буркан-шарка
 Балбалдар, буркан таштар
Балбалдар, буркан таштар – байыркы жана орто кыл
ымдар мезгилдерине таандык көчмөн түрк (кыргыз) т
илдүү уруулар мүрзө үстүнө коюучу таш айкелдер. Б
 Бата
Бата – (ар. фатиха – тилек, башталыш) – 1) куранды
биринчи сүрөсүнүн (главасынын, бөлүмүнүн) аты; 2)
дүйнөдөн кайткан адамга куран окуу, үйүнө барып к
 Батасын алуу
Батасын алуу – эл ичинде кадыр-барктуу, отуруп-т
рганы нарктуу, айткандары эм, улуу-кичүүлөргө де
, урмат-сыйы бирдей, жекече касиет жылоологон кар
 Баш теңдөө
Баш теңдөө – баш ооруну эмдөөнүн бир түрү, ыкмас
. Баш теңдөө ырымын адатта колунда эми бар, атайы
жөндөмдүү адамдар гана жүргүзөт. Ал көбүнесе ая
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru