Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ка"
Cлов всего:208 Страница 1 из 1
 Кааба
Кааба – (ар. кааба – «куб») – азыркы Сауд Аравияс
ынын Мекке шаарындагы мусулмандар (сунниттер) зы
рат кылуучу ыйык мечиттин короосунда жайгашкан
 Каапыр
Каапыр, каапыр (ар. кьафир – динсиз) – ислам динин
тутпаган элдин жалпы аталышы. Бардык варианттар
агы окуяларда эскерилет. Эпос («Манас». – Айгине)
 Кабыр
Кабыр – өлгөн адам коюлган жай, мүрзө. Бейитке ко
юлган белги, коргон, күмбөз (Кыргыз тил. түшүнд. сө
здүгү. 1-том. 421-б.).
 Казыят
Казыят – областтык ислам дининин башкармачылыг
.
 Кайнар
Кайнар (кайнар булак) – булак, башат, оргуп чыкка
булак (Кыргыз тилинин түшүнд. сөздүгү. 1-том. 433-б.)
.
 Кайып
Кайып – 1. Көзгө көрүнбөй, билинбей колдоо кылууч
у, жардам көрсөтүүчү сыйкыр, дух (Манас энциклопе
иясы, 1-том, 256-б.).
 Калпа
Калпа – 1. Эшендин жолун жолдоочу, ишин улантуучу
динчил адам, ушундай адамдын наамы. 2. Диний тарби
я берүүчү, үгүт жүргүзүүчү (Кыргыз тилинин түшүнд
 Калың
Калың – 1. Күйөөгө чыккан кыздын ата-энесине куда
лар тарабынан берилген мал-мүлк (Жогорку адабият.
452-б.).
 Калыска түшүү
Калыска түшүү – бул ата-бабадан келе жатканчыр-ч
атакты басуу салты. Калыс – данакер адам, калыска
түшүү – ошол адамдын сөзүн мыйзам катары кабыл а
 Кам
Кам – 1. Бышпаган, бышып жетиле элек, көк, чийки (э
инге, жемиштерге, ж.б. карата). 3. өт. Чала, толук бү
үрүлбөгөн, аягына чыгара иштелбеген (Кыргыз тили
 Камыр
Камыр – кыргызча мүрзө деген сөз. Төл сөз. Демек,
мүрзөнүн бели. Кыргыздар мүрзө деп тике айтпайт.
өп мүрзө болсо «Бул камыр экен, жарыктык» – деп к
 Каныкей
Каныкей – үчилтиктеги («Манас» эпосу үч бөлүктө
турат. Экинчи жана үчүнчү бөлүгү «Семетей» жана
«Сейтек» деп аталат) негизги башкы каармандардын
 Кара басуу
Кара басуу – төрөт мезгилинде же төрөттөн соңку
аялдардын эстен тануусу. Төрөттөн алсыраган аялд
ар кан тамырынын, нерв системасынын жана жалпы эл
 Каргыш
Каргыш – бул бирөөлөргө айтылган суук сөз. (Акма
алиев А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрү. – Б.: Ша
. 2000. 191-192-бб.).
 Кароол чоку
Кароол чоку – кароол – 1. Кароо, кайтаруу милдети
н аткаруучу сакчы, күзөтчү.
 Касиет
Касиет – бул адамдарга, жерлерге, заттарга таанд
ык өзгөчө күч. Кыргызчылыктын алкагында, касиет Ж
араткан тарабынан берилет жана адамдын, коомдун
 Каскак
Каскак – 4. өт. Жолтоо, тоскоолдук, бөгөт (Жогорку
адабиятта. 484-б.).
 Касыйда
Касыйда – жин ооруларын айыктырууда окулуучу ду
ба. Муну молдолордун саналуу, өтө билимдүүлөрү га
на окуй алат.
 Каюм Мифтаков
Каюм Мифтаков – 20-кылымдн биринчи жарымында элд
к өнөрпоздордун айткандарын кагазка түшүрүп, Ул
ттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусу
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru