Меню
Эл-Сөздүк

айыл чарбасы

сельское хозяйство

айыл чарбасы

agriculture [‘эгрикалчэ]

Примеры переводов: айыл чарбасы

Кыргызский Русский
айыл деревня
Айыл чарбасы сельское хозяйство
дыйкан чарбасы жөнүндө; на крестьянских единиц;
Айыл чарба багытындагы жерлер Земли сельскохозяйственного назначения
айыл чарба багытындагы жерлер; земли сельскохозяйственного назначения;
Айыл-апада эмне жаңылыктар бар? Какие новости дома?
айыл чарба кооперациясы жөнүндө; на сельскохозяйственных кооперативов;
Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлери Особенно ценные сельскохозяйственные угодий
айыл чарба жерлерин катто жөнүндө; о регистрации сельскохозяйственных земель;
7) айыл чарба багытындагы жерлердин артыкчылыгы; 7) приоритет земель сельскохозяйственного назначения;
Жер участокторун айыл чарба муктаждыктары үчүн берүү Предоставление земельных участков для нужд сельского хозяйства
Айыл чарба багытындагы жерлерди берүүнүн өзгөчөлүктөрү Особенности распределения земель сельскохозяйственного назначения
Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануунун максаттары Цели использования земель сельскохозяйственного назначения
Айыл чарба багытындагы жерлерде чарба жүргүзүүнүн формалары Форм хозяйствования на сельскохозяйственных земель
Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана азык-түлүк министрлиги Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кыргызской Республики
Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана азык-түлүк министрлиги. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кыргызской Республики.
Жерлерди айыл чарба багытында болбогон муктаждыктар үчүн берүү Предоставление земель для несельскохозяйственных нужд
■ КРдин Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министрлиги, 2001-2002 -жж.; | KR Министерство сельского водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, 2001-2002;
дыйкан чарбалары жана айыл чарба кооперативдери үчүн он эки сыйлык. двенадцать призы за крестьянских подразделений и сельскохозяйственных кооперативов.
5) Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондусунун өлчөмүн жана түзүүнүн тартибин аныктоо; 5) утверждение размера и порядка формирования фонда сельскохозяйственного угодий перераспределения;

Примеры переводов: айыл чарбасы

Кыргызский Английский
айыл village
Айыл чарбасы Agriculture
дыйкан чарбасы жөнүндө; on peasant units;
Айыл чарба багытындагы жерлер Agricultural Land
айыл чарба багытындагы жерлер; agricultural land;
Айыл-апада эмне жаңылыктар бар? What's the news from back home?
айыл чарба кооперациясы жөнүндө; on agricultural cooperatives;
Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлери Especially Valuable Agricultural Ugodia
айыл чарба жерлерин катто жөнүндө; on registration of agricultural lands;
7) айыл чарба багытындагы жерлердин артыкчылыгы; 7) priority of agricultural land;
Жер участокторун айыл чарба муктаждыктары үчүн берүү Allocation of Land Plots for Agricultural Needs
Айыл чарба багытындагы жерлерди берүүнүн өзгөчөлүктөрү Particularities of Allocation of Agricultural Lands
Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануунун максаттары Purposes of Use of Agricultural Land
Айыл чарба багытындагы жерлерде чарба жүргүзүүнүн формалары Forms of Economic Management on the Agricultural Lands
Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана азык-түлүк министрлиги The ministry of agriculture and food of the Kyrgyz Republic
Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана азык-түлүк министрлиги. The ministry of agriculture and food of the Kyrgyz Republic.
Жерлерди айыл чарба багытында болбогон муктаждыктар үчүн берүү Allocation of Land for Non-Agricultural Needs
■ КРдин Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министрлиги, 2001-2002 -жж.; ■ KR Ministry of Agriculture Water Resources and Processing Industry, 2001-2002;
дыйкан чарбалары жана айыл чарба кооперативдери үчүн он эки сыйлык. twelve prizes for peasant units and agricultural cooperatives.
5) Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондусунун өлчөмүн жана түзүүнүн тартибин аныктоо; 5) approval of the size and procedure of formation of the Agricultural Ugodia Reallocation fund;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: