Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - айыл чарбасы
 

айыл чарбасы

 
agriculture [‘эгрикалчэ]
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) айыл чарбасы

КыргызскийАнглийский
Айыл чарбасыAgriculture.
айыл чарбасындагы чарба жүргүзүүчү субъекттердин аталышы жана аларды мамлекеттик каттоо жөнүндө;on names and state registration of production units in the agricultural sphere;.
6) аларды калыбына келтирүү максатында айыл чарбасынын жана токой чарбасынын коромжулуктарынын ченемдерин белгилөө;6) setting the norms of losses in agriculture and forestry for recovery of such losses;.
жалгыз дарактар жана топ дарактар, бадал өсүмдүктөрү жана айыл чарбасы багытындагы жерлердеги пайдаланылган агротокоймелиорациялык өсүмдүктөр;individual trees and groups of trees, shrubs and plants for agricultural and melioration purposes, located on agricultural land;.
4) айыл чарбасынан башка өндүрүш үчүн берилген жер тилкесин белгиленген мөөнөттүн ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайдаланбоо;4) failure to use a land plot allocated for non-agricultural production in accordance with the town-planning legislation;.
бир жылга айыл чарбасы кредит берүү программасы, аны ишке ашырууга Азия Өнүктүрүү Банкынын кырк миллион АКШ доллары суммасындагы кредитин жумшоо;program of providing credits to agriculture for one year, using for its implementation the $ forty million loan from the Asian Bank of Development;.
бир жылда айыл чарбасын инвестициялоо программасын, аны ишке ашырууга Дүйнөлүк банк АРЕАС'га бөлгөн кырк беш миллион АКШ доллары суммасындагы кредит каражаттарын пайдалансын;program of investment in agriculture for one year, using for its implementation the means from the APEC loan provided by the World Bank at the amount of forty five million US dollars;.
Ыйгарым укуктуу органдардын карамагында турган запастагы жерлер ушул Кодексте белгиленген тартипте жана шарттарда айыл чарбасы жана башка максаттар үчүн пайдаланууга берилет.Land of reserve supervised by authorized bodies, shall be allocated into ownership or for use for agricultural and other purposes in accordance with the procedure and on terms set forth by this Code..
Ал Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өндүрүш каражаттары менен жабдып туруучу жана аларды өндүрүп чыгаруучу 140тан ашуун компанияларды бириктирип, алардын иштерин координациялайт.AAK Jer Azygy integrates, represents, and coordinates the work of more than 140 producers, suppliers, and dealers of agro-inputs in the Kyrgyz Republic..
Эгерде ойлоп табуу өнөр жайында, айыл чарбасында, саламаттык сактоодо жана эл чарбасынын башка тармактарында пайдаланылышы мүмкүн болсо, өнөр жайында колдонууга жарамдуу деп эсептелет.An invention shall be considered applicable in industry if it may be used in industry, agriculture, public health service and in other branches of public economy..
Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусунун жерлерин ижарага берүүнүн шарты жана тартиби, анын ичинде эң жогорку чегин аныктоо баштапкы жергиликтүү кеңештер тарабынан белгиленет.Conditions and procedure of giving LRF land by lease, including determination of the maximum rent, shall be established by primary local keneshes..
алгачкы жылдарда айыл чарбасына кредит берүүнүн рынок системасын өткөрүү боюнча долбоорун иштеп чыксын, аны ишке ашырууга эл аралык уюмдардын жыйырма беш миллион доллары суммасындагы кредитин жумшасын.shall develop a project of setting up a market credit system for agriculture in one year, using for its implementation credits and loans of international organizations at the amount of five million US dollars..
Утурумдук баа берүүлөр 2010-жылдын жыйынтыктары боюнча, эң башкысы, соода-сатык жана айыл чарбасы чөйрөлөрүндөгү төмөндөөлөрдүн эсебинен реалдуу ИДПнын 2,5-3,5 пайыз тегерегинде төмөндөөсү күтүлүп жатканын көрсөткөн.Current estimates indicated that in 2010 the real GDP is expected to decrease by 2.5-3.5 percent mainly due to the downturn in the trade and agriculture sectors..
Айыл чарба багытындагы жерлердин курамына айыл чарба аянттары жана чарбалардын ичиндеги жолдор, коммуникациялар, туташ көлмөлөр, курулуштар жана айыл чарбасынын иштеп туруусу үчүн зарыл болгон имарат жайлар ээлеген жерлер кирет.The composition of land of agricultural designation shall include agricultural ugodia and land occupied with inter-farm roads, communications, isolated water reservoirs, buildings and structures necessary for agricultural operation..
Өнөр жайы, айыл чарбасы жана өндүрүштөн башка тармактын жаңы ишканаларын куруу жана иштеп жаткан ишканаларды реконструкциялоо, кеңейтүү жана техникалык кайра жабдуу аркылуу негизги фондуларды өзгөртүп түзүүгө инвестиция жумшоо..
бир миң тогуз жүз токсон алтынчы жылдын биринчи июлуна чейин алгачкы жылдарда айыл чарбасында кызмат көрсөтүүнү колдоо боюнча долбоорду иштеп чыксын, аны ишке ашырууга эл аралык уюмдардын жыйырма беш миллион АКШ доллары суммасындагы кредитин жумшасын;by the first of July, in nineteen and ninety one shall develop a project on support of services in agriculture for one year, using for its implementation credits and loans of international organizations at the amount of twenty five million US dollars;.
Ушул Кодекстин 1-беренесинин 14-пунктунда жана 74-беренеде көрсөтүлгөн өзгөчө баалуу жерлерди айыл чарбасынын жана токой чарбасынын муктаждыктарынан башка муктаждыктар үчүн алып коюуга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча өзгөчө учурларда гана жWithdrawal of especially valuable land indicated in point 14 of Article 1 and Art. 74 of this Code for non-agricultural and non-forest needs, shall be allowed only in exceptional cases subject to the decision of the Government of the Kyrgyz Republic..
токойлор менен бирдиктүү жаратылыш комплексин түзгөн токой эмес жерлер (айыл чарбасына жана башкаларга жарактуу жерлер, ошондой эле чарба иши менен байланышкан объекттерди курууда токою кыйылган жерлер жолдор, өрткө каршы тилкелер, электр линиялары берүү,non-forest lands forming an integral natural unity with forests (agricultural and other lands, as well as lands from which forest was removed due to economic activities-related construction of roads, fire control digs, electric lines, pipelines)..
Жергиликтүү бизнес тармагында иштөө жалдоочулар менен жумушчулар, курулуш, кыймылсыз мүлк сатуу, ошондой эле жергиликтүү экономиканы кармап турган айыл чарбасы, өндүрүш, кен казуу же саламаттыкты сактоо сыяктуу тармактар боюнча кабарларды жазуу дегенди биCovering the local business beat means reporting on employers and workers, construction, and property sales, as well as the business sectors that keep the local economy going, be it farming, manufacturing, mining, or health care..
Токойлуулукту көбөйтүү, дарыялардын, көлмөлөрдүн жээктерин токойлоштуруу үчүн жана башка зарыл болгон учурларда токой фондусунун жерлеринин курамына башка категориядагы жерлер, баарыдан мурда айыл чарбасында пайланууга жараксыз жерлер (жарлар, коолор, кумIn order to increase the forest cover and for aforestation of the areas along rivers, water reservoirs and in other necessary cases, to the Forest Fund lands there may be transferred lands of other categories, first of all lands which cannot be used in ag.

Найти все переводы слова "айыл чарбасы" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "айыл чарбасы"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru