Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "пр"

<< >> 1 из 1 1
 привлекательность страны
ыңгайлуулугу
 Преамбула
кириш сөз (эл аралык келишимдин киришүү бөлүмү)
 Превентивный
– алдын алуучу
 Превентивная дипломатия
– алдын алуучу, чечүүчү дипломатия
 Прерогатива
биринчи суралуучу, биринчи сүйлөөчү (кайсы бир
амлекеттик органга, жогорку кызматтагы адамга
берилүүчү биринчилик укугу)
 Прессинг
прессинг
 Преференции
– артык көрүү, жогору баалоо (бир мамлекет тарабы
нан экинчи мамлекетке сунушталган соода-экономи
алык байланыштар тармагындагы атайын артыкчылы
 Прецедент
– алдыңкы, мурунку, алдыда кетүүчү (эл аралык мам
лелерде маселенин чечилишинин мисал катары көрс
өтүлүүчү ыкмасы)
 Признание международно- правовое
эл аралык-укуктук таануу (мамлекеттердин башка ж
ңы мамлекеттерди, алардын өкмөттөрүн алар менен
дипломатиялык мамиле түзүү максатында таануусу)
 Пролонгация
– узартуу (эл аралык келишимдердин мөөнөтүн узар
туу)
 Промульгация
жалпы жарыялоо (өлкө ичинде эл аралык келишимди э
лге жарыялоо)
 Протекторат
Протекторат (колониялык көз карандылыктын форма
арынын бири, мамлекет өзүнүн тышкы байланыштары
жүргүзүүнү башка мамлекетке өткөрүп берүүсү

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: