Меню
Эл-Сөздүк

привлекательность страны

ыңгайлуулугу
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: привлекательность страны

Русский Кыргызский
Вы из какой страны? Сиз кайсы өлкөдөн болосуз?
1) Денежная единица страны; 1) Өлкөнүн акча бирдиги;
Денежная единица другой страны. Башка өлкөнүн акча бирдиги.
Закон страны местонахождении клиента; керектөөчү жашаган жердеги өлкөнүн укугу;
Прекращение статуса развивающейся страны. Өнүгүп бара жаткан өлкөнүн статусун токтотуу.
Конечно, по сравнению с деньгами своей страны. Албетте, Бразилиянын акча бирдигине салыштырмалуу туруктуу болот.
Страны и общества определяют "свободу интернета" по-разному. «Эркин интернет» терминин аныктоого ар түрдүү түшүнүктөр берилет.
Такие страны считаются членами Ассамблеи до указанного срока. Мындай өлкөлөр көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин ассамблеянын мүчөсү болуп эсептелишет.
Это слаборазвитой страны оставил информационных технологий (ИТ). Бул жаңы өнүгүп келе жаткан өлкөлөр маалымат технологиялардан (МТ) бир топ артта калып жатышат.
Давайте говорить о фантастически малой страны, скажем Руритании. Эми дүйнө жүзүндөгү эң кичинекей мамлекеттердин бири болгон Руритания мамлекети жөнүндө сүйлөшүп көрөлү.
Введение Кодекс этики для СМИ Кыргызстана в южном регионе страны «Өлконүн түштүк аймактарындагы Кыргызстандын ММКларына этикалык кодексин принциптерин жайылтуу»
Для такой маленькой страны, как Кыргызстан, 60 USD это слишком много. Кыргызстан сыяктуу кичинекей өлкө үчүн 60 доллар – өтө көп.
Личный закон беженца считается право страны предоставив убежище. Качкын адамдын жеке мыйзамы ага баш калкалоо берген өлкөнүн укугу болуп эсептелет.
Уверяю, что я думал об интересах интернет-сообщества нашей страны. Мен биздин өлкөнүн Интернет-коомчулугунун кызыкчылыгына айтарлык аракет жасадым деп ишендирип кете аламын.
Я не говорю о Соединенных Штатах, но о почти все другие страны мира. Мен жалгыз гана АКШ жөнүндө эмес, дүйнө жүзүндөгү дээрлик бардык өлкөлөр жөнүндө айтып жатам.
Арест налагается в соответствии с законодательством каждой страны. Камак ар бир өлкөнүн мыйзамдарына ылайык салынат.
Составление бюджета применения страны за 9 раунда Глобального фонда СКБГФнын 9-раундуна өлкөлүк өтүнмөнүн бюджетин даярдоо.
Все страны в прошлом имели только металлические деньги, ни бумажных денег. Мурун бардык өлкөлөрдүн акчалары кагаз эмес, металл болгон.
Страны могут быть отличить друг от друга по юрисдикционного обособленности. Коомдордун ар биринин өзүнө тийиштүү юрисдикциясы болуп, алар ошонусу менен бири-биринен айырмаланып турушат.
к договору недвижимого имущества - закон страны, где это имущество находится. кыймылсыз мүлк жөнүндө келишимге карата - бул мүлк турган жердеги өлкөнүн укугу;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: