Меню
Эл-Сөздүк

талаа

талаа
талаа фаунасы (зоол.)
талаа куш (кыргоол)
(диал.)
талаада калуу
талаа-түз

талаа

зат.1. Жайык, түз жер. Дүңгүрөп жаткан талаага, Дүрбүсүн салып карады (Бөкөнбаев). Чүй талаасы.
2. Баш кийимдин (мис., калпактын) тилкелери.
Ай талаа к. ай III. Көзүнүн жашы он талаа — көзүнөн салаа-салаа жаш аккан, көзүнүн жашы көл болгон. Көңүлдөгү көп санаа, Көзүнүн жашы он талаа («Эр Төштүк»). Талаада калуу — баарынан кур калуу, иши оңунан чыкпай, максатына жетпей калуу. Жалгыз гана табиятка карап отура берсек, талаада калабыз (Убукеев).

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: