Меню
Эл-Сөздүк

катаал

 • pitiless
 • remorseless
 • ruthless
 • катаал

  atrocious [э’троушэс];
  austere [ос’тиэ];
  cruel [‘круэл]
  Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: катаал

  Кыргызский Английский
  Ал, мисалы, баңги заттарга каршы катаал мыйзамдардын тарапкери болгон. He was a strong advocate, for example, of tougher drug sentencing laws.
  Ислам дини табигый мыйзам белгилеген моралдык жактан тыюу салынган нерселерге Христиан дининен кем эмес катаал мамиле жасайт. And Islam is just as decisive as Christianity is, if not more so, about the moral injunctions of natural law.
  Бирок либералдык эмес динден тышкаркы саясий тутумдар боюнча иштешкен мамлекеттерде анын кесепеттери мындан дагы катаал болушу мүмкүн. In countries with a non-liberal secularist political system consequences may be harsher.
  Өз пикирин эркин чагылдыруу демократиялык өлкөлөрдөгүдөй эле массалык маалы- мат каражаттары салттуу түрде катаал көземелденген өлкелөрде да колдонолуп калды. It has provided greater space for free expression in both democratic settings and countries where traditional broadcast and print media are restricted.
  Бул нерсе динден дагы, жарандык коомдон дагы, айрым учурларда конституциялык механизмдер менен жүзөгө ашырылган аябагандай катаал өзүн-өзү чектөө аракетин талап кылат. This demands an enormous self-restraint - sometimes vitalised by constitutional mechanisms - for both, the religions and civil society itself.
  2009-жылдан тартып 2010-жылга чейин фонд Ноокатта 2008-жылдын 1- октябрында болуп өткөн тургундар менен укук коргоо органдары ортосундагы кагышуулар боюнча тергөө жана соттук өндүрүш учурунда кыйноого жана катаал мамилеге дуушар болгон, адилеттүү соттук т From 2009 to 2010 the foundation led the strategic litigation to protect the religious believers who suffered from torture and inhuman treatment, the lack of fair trial during the investigation and court hearings on the clashes of inhabitants with the law
  Ал ар бир адам белгилүү жарандык укуктарга ээ экендигин жарыя этти: жашоо укугу, эркиндик, жана жеке коопсуздук укугу; кулчулуктан же эрксиз жумуштан эркин болуу укугу; кыйноодон жана башка катаал мамилелерден эркин болуу укугу, мыйзам алдында бирдей корг It proclaimed that everyone has certain civil rights: the right to life, liberty, and security of person; the right to be free from slavery or servitude; the right to be free from torture and other cruel forms of treatment or punishment; the right to enjo
  Ал Филиппиндеги адам укугунун өтө оор бузулушун жеринен изилдеген, Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда япондор «ыракат аялдары» катары пайдаланышкан корей ургаачыларынын өкүлү болгон, ошол эле согуш учурунда катаал мамиле жасалган канадалык согуш туткундарына He investigated human rights abuses in the Philippines, represented Korean females used as “comfort women” by the Japanese during the Second World War, and campaigned on behalf of reparations for Canadian prisoners-of-war who had been mistreated during th

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: