Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
эмиз - Этиш

эмиз

Этиш, терс формасы - эмизбе

"эмиз" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочэмизүү
Терс формасыэмизбе
Кош мамиле формасыэмизиш
форма2эмизил
форма4эмиздир
форма5эмизгиз
Форма -гансыэмизгенси
Форма -гансыбаэмизбегенси

"эмиз" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен эмиздимбиз эмиздик
2 жаксен эмиздиңсилер эмиздиңер
2 жак (сылык түрү)сиз эмиздиңизсиздер эмиздиңиздер
3 жакал эмиздиалар эмизишти

"эмиз" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен эмизип жатамбиз эмизип жатабыз
2 жаксен эмизип жатаcыңсилер эмизип жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз эмизип жатаcызсиздер эмизип жатасыздар
3 жакал эмизип жататалар эмизип жатышат

"эмиз" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен эмизембиз эмизебиз
2 жаксен эмизесиңсилер эмизесиңер
2 жак (сылык түрү)сиз эмизесизсиздер эмизесиздер
3 жакал эмизеталар эмизишет

"эмиз" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
эмизбе
Байланыштуу сөздөр
эм
сүт
эмизүүчү
эмизүү