Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
чебер - Зат атооч
чебер - Сын атооч

"чебер" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атооччеберчеберлер
Иликчебердинчеберлердин
Барышчебергечеберлерге
Табышчебердичеберлерди
Жатышчебердечеберлерде
Чыгышчеберденчеберлерден

"чебер" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч чеберим чебериң
чебериңиз
чебери
Иликчеберимдинчебериңдин
чебериңиздин
чеберин
Барышчеберимечебериңе
чебериңизге
чеберине
Табышчеберимдичебериңди
чебериңизди
чеберин
Жатышчеберимдечебериңде
чебериңизде
чеберинде
Чыгышчеберимденчебериңден
чебериңизден
чеберинен

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооччеберлеримчеберлериң
чеберлериңиз
чеберлери
Иликчеберлеримдинчеберлериңдин
чеберлериңиздин
чеберлерин
Барышчеберлеримечеберлериңе
чеберлериңизге
чеберлерине
Табышчеберлеримдичеберлериңди
чеберлериңизди
чеберлерин
Жатышчеберлеримдечеберлериңде
чеберлериңизде
чеберлеринде
Чыгышчеберлеримденчеберлериңден
чеберлериңизден
чеберлеринен

"чебер" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
кылдат
Антонимдер
-

"чебер" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атооччеберчеберлер
Иликчебердинчеберлердин
Барышчебергечеберлерге
Табышчебердичеберлерди
Жатышчебердечеберлерде
Чыгышчеберденчеберлерден

"чебер" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч чеберим чебериң
чебериңиз
чебери
Иликчеберимдинчебериңдин
чебериңиздин
чеберин
Барышчеберимечебериңе
чебериңизге
чеберине
Табышчеберимдичебериңди
чебериңизди
чеберин
Жатышчеберимдечебериңде
чебериңизде
чеберинде
Чыгышчеберимденчебериңден
чебериңизден
чеберинен

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооччеберлеримчеберлериң
чеберлериңиз
чеберлери
Иликчеберлеримдинчеберлериңдин
чеберлериңиздин
чеберлерин
Барышчеберлеримечеберлериңе
чеберлериңизге
чеберлерине
Табышчеберлеримдичеберлериңди
чеберлериңизди
чеберлерин
Жатышчеберлеримдечеберлериңде
чеберлериңизде
чеберлеринде
Чыгышчеберлеримденчеберлериңден
чеберлериңизден
чеберлеринен

"чебер" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
кылдат
Антонимдер
-