Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
укмуштуу - Зат атооч
укмуштуу - Сын атооч

"укмуштуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочукмуштууукмуштуулар
Иликукмуштуунунукмуштуулардын
Барышукмуштуугаукмуштууларга
Табышукмуштуунуукмуштууларды
Жатышукмуштуудаукмуштууларда
Чыгышукмуштууданукмуштуулардан

"укмуштуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч укмуштуум укмуштууң
укмуштууңуз
укмуштуусу
Иликукмуштуумдунукмуштууңдун
укмуштууңуздун
укмуштуусун
Барышукмуштуумаукмуштууңа
укмуштууңузга
укмуштуусуна
Табышукмуштуумдуукмуштууңду
укмуштууңузду
укмуштуусун
Жатышукмуштуумдаукмуштууңда
укмуштууңузда
укмуштуусунда
Чыгышукмуштуумданукмуштууңдан
укмуштууңуздан
укмуштуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочукмуштууларымукмуштууларың
укмуштууларыңыз
укмуштуулары
Иликукмуштууларымдынукмуштууларыңдын
укмуштууларыңыздын
укмуштууларын
Барышукмуштууларымаукмуштууларыңа
укмуштууларыңызга
укмуштууларына
Табышукмуштууларымдыукмуштууларыңды
укмуштууларыңызды
укмуштууларын
Жатышукмуштууларымдаукмуштууларыңда
укмуштууларыңызда
укмуштууларында
Чыгышукмуштууларымданукмуштууларыңдан
укмуштууларыңыздан
укмуштууларынан

"укмуштуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
укмуш

"укмуштуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочукмуштууукмуштуулар
Иликукмуштуунунукмуштуулардын
Барышукмуштуугаукмуштууларга
Табышукмуштуунуукмуштууларды
Жатышукмуштуудаукмуштууларда
Чыгышукмуштууданукмуштуулардан

"укмуштуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч укмуштуум укмуштууң
укмуштууңуз
укмуштуусу
Иликукмуштуумдунукмуштууңдун
укмуштууңуздун
укмуштуусун
Барышукмуштуумаукмуштууңа
укмуштууңузга
укмуштуусуна
Табышукмуштуумдуукмуштууңду
укмуштууңузду
укмуштуусун
Жатышукмуштуумдаукмуштууңда
укмуштууңузда
укмуштуусунда
Чыгышукмуштуумданукмуштууңдан
укмуштууңуздан
укмуштуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочукмуштууларымукмуштууларың
укмуштууларыңыз
укмуштуулары
Иликукмуштууларымдынукмуштууларыңдын
укмуштууларыңыздын
укмуштууларын
Барышукмуштууларымаукмуштууларыңа
укмуштууларыңызга
укмуштууларына
Табышукмуштууларымдыукмуштууларыңды
укмуштууларыңызды
укмуштууларын
Жатышукмуштууларымдаукмуштууларыңда
укмуштууларыңызда
укмуштууларында
Чыгышукмуштууларымданукмуштууларыңдан
укмуштууларыңыздан
укмуштууларынан

"укмуштуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
укмуш