Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
убадасыз - Зат атооч

"убадасыз" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочубадасызубадасыздар
Иликубадасыздынубадасыздардын
Барышубадасызгаубадасыздарга
Табышубадасыздыубадасыздарды
Жатышубадасыздаубадасыздарда
Чыгышубадасызданубадасыздардан

"убадасыз" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч убадасызым убадасызың
убадасызыңыз
убадасызы
Иликубадасызымдынубадасызыңдын
убадасызыңыздын
убадасызын
Барышубадасызымаубадасызыңа
убадасызыңызга
убадасызына
Табышубадасызымдыубадасызыңды
убадасызыңызды
убадасызын
Жатышубадасызымдаубадасызыңда
убадасызыңызда
убадасызында
Чыгышубадасызымданубадасызыңдан
убадасызыңыздан
убадасызынан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочубадасыздарымубадасыздарың
убадасыздарыңыз
убадасыздары
Иликубадасыздарымдынубадасыздарыңдын
убадасыздарыңыздын
убадасыздарын
Барышубадасыздарымаубадасыздарыңа
убадасыздарыңызга
убадасыздарына
Табышубадасыздарымдыубадасыздарыңды
убадасыздарыңызды
убадасыздарын
Жатышубадасыздарымдаубадасыздарыңда
убадасыздарыңызда
убадасыздарында
Чыгышубадасыздарымданубадасыздарыңдан
убадасыздарыңыздан
убадасыздарынан

"убадасыз" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
сөзсүз
Антонимдер
убада
убадасызсыз
Байланыштуу сөздөр
убадага бек
убадала
убадалаш