Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
түшүндүр - Этиш

түшүндүр

Этиш, терс формасы - түшүндүрбө

"түшүндүр" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочтүшүндүрүү
Терс формасытүшүндүрбө
Кош мамиле формасытүшүндүрүш
форма2түшүндүрүл
форма5түшүндүргүз
Форма -гансытүшүндүргөнсү
Форма -гансыбатүшүндүрбөгөнсү

"түшүндүр" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен түшүндүрдүмбиз түшүндүрдүк
2 жаксен түшүндүрдүңсилер түшүндүрдүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз түшүндүрдүңүзсиздер түшүндүрдүңүздөр
3 жакал түшүндүрдүалар түшүндүрүштү

"түшүндүр" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен түшүндүрүп жатамбиз түшүндүрүп жатабыз
2 жаксен түшүндүрүп жатаcыңсилер түшүндүрүп жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз түшүндүрүп жатаcызсиздер түшүндүрүп жатасыздар
3 жакал түшүндүрүп жататалар түшүндүрүп жатышат

"түшүндүр" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен түшүндүрөмбиз түшүндүрөбүз
2 жаксен түшүндүрөсүңсилер түшүндүрөсүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз түшүндүрөсүзсиздер түшүндүрөсүздөр
3 жакал түшүндүрөталар түшүндүрүшөт

"түшүндүр" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: