Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
түз - Зат атооч
түз - Этиш

"түз" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтүзтүздөр
Иликтүздүнтүздөрдүн
Барыштүзгөтүздөргө
Табыштүздүтүздөрдү
Жатыштүздөтүздөрдө
Чыгыштүздөнтүздөрдөн

"түз" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч түзүм түзүң
түзүңүз
түзү
Иликтүзүмдүнтүзүңдүн
түзүңүздүн
түзүн
Барыштүзүмөтүзүңө
түзүңүзгө
түзүнө
Табыштүзүмдүтүзүңдү
түзүңүздү
түзүн
Жатыштүзүмдөтүзүңдө
түзүңүздө
түзүндө
Чыгыштүзүмдөнтүзүңдөн
түзүңүздөн
түзүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтүздөрүмтүздөрүң
түздөрүңүз
түздөрү
Иликтүздөрүмдүнтүздөрүңдүн
түздөрүңүздүн
түздөрүн
Барыштүздөрүмөтүздөрүңө
түздөрүңүзгө
түздөрүнө
Табыштүздөрүмдүтүздөрүңдү
түздөрүңүздү
түздөрүн
Жатыштүздөрүмдөтүздөрүңдө
түздөрүңүздө
түздөрүндө
Чыгыштүздөрүмдөнтүздөрүңдөн
түздөрүңүздөн
түздөрүнөн

"түз" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

түз

Этиш, терс формасы - түзбө

"түз" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочтүзүү
Терс формасытүзбө
Кош мамиле формасытүзүш
форма2түзүл
форма4түздүр
форма5түзгүз
Форма -гансытүзгөнсү
Форма -гансыбатүзбөгөнсү

"түз" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен түздүмбиз түздүк
2 жаксен түздүңсилер түздүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз түздүңүзсиздер түздүңүздөр
3 жакал түздүалар түзүштү

"түз" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен түзүп жатамбиз түзүп жатабыз
2 жаксен түзүп жатаcыңсилер түзүп жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз түзүп жатаcызсиздер түзүп жатасыздар
3 жакал түзүп жататалар түзүп жатышат

"түз" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен түзөмбиз түзөбүз
2 жаксен түзөсүңсилер түзөсүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз түзөсүзсиздер түзөсүздөр
3 жакал түзөталар түзүшөт

"түз" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: