Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
тиштүү - Зат атооч
тиштүү - Сын атооч

"тиштүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтиштүүтиштүүлөр
Иликтиштүүнүнтиштүүлөрдүн
Барыштиштүүгөтиштүүлөргө
Табыштиштүүнүтиштүүлөрдү
Жатыштиштүүдөтиштүүлөрдө
Чыгыштиштүүдөнтиштүүлөрдөн

"тиштүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч тиштүүм тиштүүң
тиштүүңүз
тиштүүсү
Иликтиштүүмдүнтиштүүңдүн
тиштүүңүздүн
тиштүүсүн
Барыштиштүүмөтиштүүңө
тиштүүңүзгө
тиштүүсүнө
Табыштиштүүмдүтиштүүңдү
тиштүүңүздү
тиштүүсүн
Жатыштиштүүмдөтиштүүңдө
тиштүүңүздө
тиштүүсүндө
Чыгыштиштүүмдөнтиштүүңдөн
тиштүүңүздөн
тиштүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтиштүүлөрүмтиштүүлөрүң
тиштүүлөрүңүз
тиштүүлөрү
Иликтиштүүлөрүмдүнтиштүүлөрүңдүн
тиштүүлөрүңүздүн
тиштүүлөрүн
Барыштиштүүлөрүмөтиштүүлөрүңө
тиштүүлөрүңүзгө
тиштүүлөрүнө
Табыштиштүүлөрүмдүтиштүүлөрүңдү
тиштүүлөрүңүздү
тиштүүлөрүн
Жатыштиштүүлөрүмдөтиштүүлөрүңдө
тиштүүлөрүңүздө
тиштүүлөрүндө
Чыгыштиштүүлөрүмдөнтиштүүлөрүңдөн
тиштүүлөрүңүздөн
тиштүүлөрүнөн

"тиштүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
азуулуу
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
азуу
тиш

"тиштүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтиштүүтиштүүлөр
Иликтиштүүнүнтиштүүлөрдүн
Барыштиштүүгөтиштүүлөргө
Табыштиштүүнүтиштүүлөрдү
Жатыштиштүүдөтиштүүлөрдө
Чыгыштиштүүдөнтиштүүлөрдөн

"тиштүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч тиштүүм тиштүүң
тиштүүңүз
тиштүүсү
Иликтиштүүмдүнтиштүүңдүн
тиштүүңүздүн
тиштүүсүн
Барыштиштүүмөтиштүүңө
тиштүүңүзгө
тиштүүсүнө
Табыштиштүүмдүтиштүүңдү
тиштүүңүздү
тиштүүсүн
Жатыштиштүүмдөтиштүүңдө
тиштүүңүздө
тиштүүсүндө
Чыгыштиштүүмдөнтиштүүңдөн
тиштүүңүздөн
тиштүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтиштүүлөрүмтиштүүлөрүң
тиштүүлөрүңүз
тиштүүлөрү
Иликтиштүүлөрүмдүнтиштүүлөрүңдүн
тиштүүлөрүңүздүн
тиштүүлөрүн
Барыштиштүүлөрүмөтиштүүлөрүңө
тиштүүлөрүңүзгө
тиштүүлөрүнө
Табыштиштүүлөрүмдүтиштүүлөрүңдү
тиштүүлөрүңүздү
тиштүүлөрүн
Жатыштиштүүлөрүмдөтиштүүлөрүңдө
тиштүүлөрүңүздө
тиштүүлөрүндө
Чыгыштиштүүлөрүмдөнтиштүүлөрүңдөн
тиштүүлөрүңүздөн
тиштүүлөрүнөн

"тиштүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
азуулуу
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
азуу
тиш