Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
таңуу - Зат атооч
таң - Этиш
таңуу - Сын атооч

"таңуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтаңуутаңуулар
Иликтаңуунунтаңуулардын
Барыштаңуугатаңууларга
Табыштаңуунутаңууларды
Жатыштаңуудатаңууларда
Чыгыштаңуудантаңуулардан

"таңуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч таңуум таңууң
таңууңуз
таңуусу
Иликтаңуумдунтаңууңдун
таңууңуздун
таңуусун
Барыштаңууматаңууңа
таңууңузга
таңуусуна
Табыштаңуумдутаңууңду
таңууңузду
таңуусун
Жатыштаңуумдатаңууңда
таңууңузда
таңуусунда
Чыгыштаңуумдантаңууңдан
таңууңуздан
таңуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтаңууларымтаңууларың
таңууларыңыз
таңуулары
Иликтаңууларымдынтаңууларыңдын
таңууларыңыздын
таңууларын
Барыштаңууларыматаңууларыңа
таңууларыңызга
таңууларына
Табыштаңууларымдытаңууларыңды
таңууларыңызды
таңууларын
Жатыштаңууларымдатаңууларыңда
таңууларыңызда
таңууларында
Чыгыштаңууларымдантаңууларыңдан
таңууларыңыздан
таңууларынан

"таңуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

таң

Этиш, терс формасы - таңба

"таң" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочтаңуу
Терс формасытаңба
Кош мамиле формасытаңыш
Кош мамиле формасы 2таңыштыр
форма2таңыл
форма4таңдыр
форма5таңгыз
Форма -гансытаңгансы
Форма -гансыбатаңбагансы

"таң" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен таңдымбиз таңдык
2 жаксен таңдыңсилер таңдыңар
2 жак (сылык түрү)сиз таңдыңызсиздер таңдыңыздар
3 жакал таңдыалар таңышты

"таң" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен таңып жатамбиз таңып жатабыз
2 жаксен таңып жатаcыңсилер таңып жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз таңып жатаcызсиздер таңып жатасыздар
3 жакал таңып жататалар таңып жатышат

"таң" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен таңамбиз таңабыз
2 жаксен таңасыңсилер таңасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз таңасызсиздер таңасыздар
3 жакал таңаталар таңышат

"таң" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

"таңуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтаңуутаңуулар
Иликтаңуунунтаңуулардын
Барыштаңуугатаңууларга
Табыштаңуунутаңууларды
Жатыштаңуудатаңууларда
Чыгыштаңуудантаңуулардан

"таңуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч таңуум таңууң
таңууңуз
таңуусу
Иликтаңуумдунтаңууңдун
таңууңуздун
таңуусун
Барыштаңууматаңууңа
таңууңузга
таңуусуна
Табыштаңуумдутаңууңду
таңууңузду
таңуусун
Жатыштаңуумдатаңууңда
таңууңузда
таңуусунда
Чыгыштаңуумдантаңууңдан
таңууңуздан
таңуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтаңууларымтаңууларың
таңууларыңыз
таңуулары
Иликтаңууларымдынтаңууларыңдын
таңууларыңыздын
таңууларын
Барыштаңууларыматаңууларыңа
таңууларыңызга
таңууларына
Табыштаңууларымдытаңууларыңды
таңууларыңызды
таңууларын
Жатыштаңууларымдатаңууларыңда
таңууларыңызда
таңууларында
Чыгыштаңууларымдантаңууларыңдан
таңууларыңыздан
таңууларынан

"таңуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: