Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
таң - Зат атооч
таң - Этиш

"таң" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтаңтаңдар
Иликтаңдынтаңдардын
Барыштаңгатаңдарга
Табыштаңдытаңдарды
Жатыштаңдатаңдарда
Чыгыштаңдантаңдардан

"таң" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч таңым таңың
таңыңыз
таңы
Иликтаңымдынтаңыңдын
таңыңыздын
таңын
Барыштаңыматаңыңа
таңыңызга
таңына
Табыштаңымдытаңыңды
таңыңызды
таңын
Жатыштаңымдатаңыңда
таңыңызда
таңында
Чыгыштаңымдантаңыңдан
таңыңыздан
таңынан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтаңдарымтаңдарың
таңдарыңыз
таңдары
Иликтаңдарымдынтаңдарыңдын
таңдарыңыздын
таңдарын
Барыштаңдарыматаңдарыңа
таңдарыңызга
таңдарына
Табыштаңдарымдытаңдарыңды
таңдарыңызды
таңдарын
Жатыштаңдарымдатаңдарыңда
таңдарыңызда
таңдарында
Чыгыштаңдарымдантаңдарыңдан
таңдарыңыздан
таңдарынан

"таң" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

таң

Этиш, терс формасы - таңба

"таң" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочтаңуу
Терс формасытаңба
Кош мамиле формасытаңыш
Кош мамиле формасы 2таңыштыр
форма2таңыл
форма4таңдыр
форма5таңгыз
Форма -гансытаңгансы
Форма -гансыбатаңбагансы

"таң" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен таңдымбиз таңдык
2 жаксен таңдыңсилер таңдыңар
2 жак (сылык түрү)сиз таңдыңызсиздер таңдыңыздар
3 жакал таңдыалар таңышты

"таң" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен таңып жатамбиз таңып жатабыз
2 жаксен таңып жатаcыңсилер таңып жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз таңып жатаcызсиздер таңып жатасыздар
3 жакал таңып жататалар таңып жатышат

"таң" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен таңамбиз таңабыз
2 жаксен таңасыңсилер таңасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз таңасызсиздер таңасыздар
3 жакал таңаталар таңышат

"таң" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: