Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
тандыр - Зат атооч
тан - Этиш

"тандыр" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтандыртандырлар
Иликтандырдынтандырлардын
Барыштандыргатандырларга
Табыштандырдытандырларды
Жатыштандырдатандырларда
Чыгыштандырдантандырлардан

"тандыр" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч тандырым тандырың
тандырыңыз
тандыры
Иликтандырымдынтандырыңдын
тандырыңыздын
тандырын
Барыштандырыматандырыңа
тандырыңызга
тандырына
Табыштандырымдытандырыңды
тандырыңызды
тандырын
Жатыштандырымдатандырыңда
тандырыңызда
тандырында
Чыгыштандырымдантандырыңдан
тандырыңыздан
тандырынан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтандырларымтандырларың
тандырларыңыз
тандырлары
Иликтандырларымдынтандырларыңдын
тандырларыңыздын
тандырларын
Барыштандырларыматандырларыңа
тандырларыңызга
тандырларына
Табыштандырларымдытандырларыңды
тандырларыңызды
тандырларын
Жатыштандырларымдатандырларыңда
тандырларыңызда
тандырларында
Чыгыштандырларымдантандырларыңдан
тандырларыңыздан
тандырларынан

"тандыр" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
дандыр
калп айттыр
Антонимдер
тандырба
Байланыштуу сөздөр
калп
тануучу
калп айтуу
тануу
токоч

тан

Этиш, терс формасы - танба

"тан" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочтануу
Терс формасытанба
Кош мамиле формасытаныш
форма4тандыр
форма5тангыз
Форма -гансытангансы
Форма -гансыбатанбагансы

"тан" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен тандымбиз тандык
2 жаксен тандыңсилер тандыңар
2 жак (сылык түрү)сиз тандыңызсиздер тандыңыздар
3 жакал тандыалар танышты

"тан" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен танып жатамбиз танып жатабыз
2 жаксен танып жатаcыңсилер танып жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз танып жатаcызсиздер танып жатасыздар
3 жакал танып жататалар танып жатышат

"тан" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен танамбиз танабыз
2 жаксен танасыңсилер танасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз танасызсиздер танасыздар
3 жакал танаталар танышат

"тан" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
калп айт
Антонимдер
танба
Байланыштуу сөздөр
калп
тануучу
калп айтуу
тануу