Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
там - Зат атооч
там - Этиш

"там" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтамтамдар
Иликтамдынтамдардын
Барыштамгатамдарга
Табыштамдытамдарды
Жатыштамдатамдарда
Чыгыштамдантамдардан

"там" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч тамым тамың
тамыңыз
тамы
Иликтамымдынтамыңдын
тамыңыздын
тамын
Барыштамыматамыңа
тамыңызга
тамына
Табыштамымдытамыңды
тамыңызды
тамын
Жатыштамымдатамыңда
тамыңызда
тамында
Чыгыштамымдантамыңдан
тамыңыздан
тамынан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтамдарымтамдарың
тамдарыңыз
тамдары
Иликтамдарымдынтамдарыңдын
тамдарыңыздын
тамдарын
Барыштамдарыматамдарыңа
тамдарыңызга
тамдарына
Табыштамдарымдытамдарыңды
тамдарыңызды
тамдарын
Жатыштамдарымдатамдарыңда
тамдарыңызда
тамдарында
Чыгыштамдарымдантамдарыңдан
тамдарыңыздан
тамдарынан

"там" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
тамыз
сыбызгы
куюл
ак
үй
Антонимдер
тамба

там

Этиш, терс формасы - тамба

"там" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочтамуу
Терс формасытамба
Кош мамиле формасытамыш
форма2тамыл
форма4тамдыр
форма5тамгыз
Форма -гансытамгансы
Форма -гансыбатамбагансы

"там" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен тамдымбиз тамдык
2 жаксен тамдыңсилер тамдыңар
2 жак (сылык түрү)сиз тамдыңызсиздер тамдыңыздар
3 жакал тамдыалар тамышты

"там" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен тамып жатамбиз тамып жатабыз
2 жаксен тамып жатаcыңсилер тамып жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз тамып жатаcызсиздер тамып жатасыздар
3 жакал тамып жататалар тамып жатышат

"там" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен тамамбиз тамабыз
2 жаксен тамасыңсилер тамасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз тамасызсиздер тамасыздар
3 жакал таматалар тамышат

"там" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
тамыз
сыбызгы
куюл
ак
үй
Антонимдер
тамба