Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
талуу - Зат атооч
тал - Этиш
талуу - Сын атооч

"талуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочталууталуулар
Иликталуунунталуулардын
Барышталуугаталууларга
Табышталуунуталууларды
Жатышталуудаталууларда
Чыгышталууданталуулардан

"талуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч талуум талууң
талууңуз
талуусу
Иликталуумдунталууңдун
талууңуздун
талуусун
Барышталууматалууңа
талууңузга
талуусуна
Табышталуумдуталууңду
талууңузду
талуусун
Жатышталуумдаталууңда
талууңузда
талуусунда
Чыгышталуумданталууңдан
талууңуздан
талуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочталууларымталууларың
талууларыңыз
талуулары
Иликталууларымдынталууларыңдын
талууларыңыздын
талууларын
Барышталууларыматалууларыңа
талууларыңызга
талууларына
Табышталууларымдыталууларыңды
талууларыңызды
талууларын
Жатышталууларымдаталууларыңда
талууларыңызда
талууларында
Чыгышталууларымданталууларыңдан
талууларыңыздан
талууларынан

"талуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
чарчоо
талыкшуу
Антонимдер
-

тал

Этиш, терс формасы - талба

"тал" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочталуу
Терс формасыталба
Кош мамиле формасыталыш
форма5талгыз
Форма -гансыталгансы
Форма -гансыбаталбагансы

"тал" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен талдымбиз талдык
2 жаксен талдыңсилер талдыңар
2 жак (сылык түрү)сиз талдыңызсиздер талдыңыздар
3 жакал талдыалар талышты

"тал" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен талып жатамбиз талып жатабыз
2 жаксен талып жатаcыңсилер талып жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз талып жатаcызсиздер талып жатасыздар
3 жакал талып жататалар талып жатышат

"тал" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен таламбиз талабыз
2 жаксен таласыңсилер таласыңар
2 жак (сылык түрү)сиз таласызсиздер таласыздар
3 жакал талаталар талышат

"тал" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

"талуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочталууталуулар
Иликталуунунталуулардын
Барышталуугаталууларга
Табышталуунуталууларды
Жатышталуудаталууларда
Чыгышталууданталуулардан

"талуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч талуум талууң
талууңуз
талуусу
Иликталуумдунталууңдун
талууңуздун
талуусун
Барышталууматалууңа
талууңузга
талуусуна
Табышталуумдуталууңду
талууңузду
талуусун
Жатышталуумдаталууңда
талууңузда
талуусунда
Чыгышталуумданталууңдан
талууңуздан
талуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочталууларымталууларың
талууларыңыз
талуулары
Иликталууларымдынталууларыңдын
талууларыңыздын
талууларын
Барышталууларыматалууларыңа
талууларыңызга
талууларына
Табышталууларымдыталууларыңды
талууларыңызды
талууларын
Жатышталууларымдаталууларыңда
талууларыңызда
талууларында
Чыгышталууларымданталууларыңдан
талууларыңыздан
талууларынан

"талуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
чарчоо
талыкшуу
Антонимдер
-