Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
талашсыз - Зат атооч

"талашсыз" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочталашсызталашсыздар
Иликталашсыздынталашсыздардын
Барышталашсызгаталашсыздарга
Табышталашсыздыталашсыздарды
Жатышталашсыздаталашсыздарда
Чыгышталашсызданталашсыздардан

"талашсыз" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч талашсызым талашсызың
талашсызыңыз
талашсызы
Иликталашсызымдынталашсызыңдын
талашсызыңыздын
талашсызын
Барышталашсызыматалашсызыңа
талашсызыңызга
талашсызына
Табышталашсызымдыталашсызыңды
талашсызыңызды
талашсызын
Жатышталашсызымдаталашсызыңда
талашсызыңызда
талашсызында
Чыгышталашсызымданталашсызыңдан
талашсызыңыздан
талашсызынан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочталашсыздарымталашсыздарың
талашсыздарыңыз
талашсыздары
Иликталашсыздарымдынталашсыздарыңдын
талашсыздарыңыздын
талашсыздарын
Барышталашсыздарыматалашсыздарыңа
талашсыздарыңызга
талашсыздарына
Табышталашсыздарымдыталашсыздарыңды
талашсыздарыңызды
талашсыздарын
Жатышталашсыздарымдаталашсыздарыңда
талашсыздарыңызда
талашсыздарында
Чыгышталашсыздарымданталашсыздарыңдан
талашсыздарыңыздан
талашсыздарынан

"талашсыз" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: