Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
талаптуу - Зат атооч
талаптуу - Сын атооч

"талаптуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочталаптууталаптуулар
Иликталаптуунунталаптуулардын
Барышталаптуугаталаптууларга
Табышталаптуунуталаптууларды
Жатышталаптуудаталаптууларда
Чыгышталаптууданталаптуулардан

"талаптуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч талаптуум талаптууң
талаптууңуз
талаптуусу
Иликталаптуумдунталаптууңдун
талаптууңуздун
талаптуусун
Барышталаптууматалаптууңа
талаптууңузга
талаптуусуна
Табышталаптуумдуталаптууңду
талаптууңузду
талаптуусун
Жатышталаптуумдаталаптууңда
талаптууңузда
талаптуусунда
Чыгышталаптуумданталаптууңдан
талаптууңуздан
талаптуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочталаптууларымталаптууларың
талаптууларыңыз
талаптуулары
Иликталаптууларымдынталаптууларыңдын
талаптууларыңыздын
талаптууларын
Барышталаптууларыматалаптууларыңа
талаптууларыңызга
талаптууларына
Табышталаптууларымдыталаптууларыңды
талаптууларыңызды
талаптууларын
Жатышталаптууларымдаталаптууларыңда
талаптууларыңызда
талаптууларында
Чыгышталаптууларымданталаптууларыңдан
талаптууларыңыздан
талаптууларынан

"талаптуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
талап

"талаптуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочталаптууталаптуулар
Иликталаптуунунталаптуулардын
Барышталаптуугаталаптууларга
Табышталаптуунуталаптууларды
Жатышталаптуудаталаптууларда
Чыгышталаптууданталаптуулардан

"талаптуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч талаптуум талаптууң
талаптууңуз
талаптуусу
Иликталаптуумдунталаптууңдун
талаптууңуздун
талаптуусун
Барышталаптууматалаптууңа
талаптууңузга
талаптуусуна
Табышталаптуумдуталаптууңду
талаптууңузду
талаптуусун
Жатышталаптуумдаталаптууңда
талаптууңузда
талаптуусунда
Чыгышталаптуумданталаптууңдан
талаптууңуздан
талаптуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочталаптууларымталаптууларың
талаптууларыңыз
талаптуулары
Иликталаптууларымдынталаптууларыңдын
талаптууларыңыздын
талаптууларын
Барышталаптууларыматалаптууларыңа
талаптууларыңызга
талаптууларына
Табышталаптууларымдыталаптууларыңды
талаптууларыңызды
талаптууларын
Жатышталаптууларымдаталаптууларыңда
талаптууларыңызда
талаптууларында
Чыгышталаптууларымданталаптууларыңдан
талаптууларыңыздан
талаптууларынан

"талаптуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
талап