Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
талаалуу - Зат атооч
талаалуу - Сын атооч

"талаалуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочталаалууталаалуулар
Иликталаалуунунталаалуулардын
Барышталаалуугаталаалууларга
Табышталаалуунуталаалууларды
Жатышталаалуудаталаалууларда
Чыгышталаалууданталаалуулардан

"талаалуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч талаалуум талаалууң
талаалууңуз
талаалуусу
Иликталаалуумдунталаалууңдун
талаалууңуздун
талаалуусун
Барышталаалууматалаалууңа
талаалууңузга
талаалуусуна
Табышталаалуумдуталаалууңду
талаалууңузду
талаалуусун
Жатышталаалуумдаталаалууңда
талаалууңузда
талаалуусунда
Чыгышталаалуумданталаалууңдан
талаалууңуздан
талаалуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочталаалууларымталаалууларың
талаалууларыңыз
талаалуулары
Иликталаалууларымдынталаалууларыңдын
талаалууларыңыздын
талаалууларын
Барышталаалууларыматалаалууларыңа
талаалууларыңызга
талаалууларына
Табышталаалууларымдыталаалууларыңды
талаалууларыңызды
талаалууларын
Жатышталаалууларымдаталаалууларыңда
талаалууларыңызда
талаалууларында
Чыгышталаалууларымданталаалууларыңдан
талаалууларыңыздан
талаалууларынан

"талаалуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

"талаалуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочталаалууталаалуулар
Иликталаалуунунталаалуулардын
Барышталаалуугаталаалууларга
Табышталаалуунуталаалууларды
Жатышталаалуудаталаалууларда
Чыгышталаалууданталаалуулардан

"талаалуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч талаалуум талаалууң
талаалууңуз
талаалуусу
Иликталаалуумдунталаалууңдун
талаалууңуздун
талаалуусун
Барышталаалууматалаалууңа
талаалууңузга
талаалуусуна
Табышталаалуумдуталаалууңду
талаалууңузду
талаалуусун
Жатышталаалуумдаталаалууңда
талаалууңузда
талаалуусунда
Чыгышталаалуумданталаалууңдан
талаалууңуздан
талаалуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочталаалууларымталаалууларың
талаалууларыңыз
талаалуулары
Иликталаалууларымдынталаалууларыңдын
талаалууларыңыздын
талаалууларын
Барышталаалууларыматалаалууларыңа
талаалууларыңызга
талаалууларына
Табышталаалууларымдыталаалууларыңды
талаалууларыңызды
талаалууларын
Жатышталаалууларымдаталаалууларыңда
талаалууларыңызда
талаалууларында
Чыгышталаалууларымданталаалууларыңдан
талаалууларыңыздан
талаалууларынан

"талаалуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-