Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
такыялуу - Зат атооч
такыялуу - Сын атооч

"такыялуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтакыялуутакыялуулар
Иликтакыялуунунтакыялуулардын
Барыштакыялуугатакыялууларга
Табыштакыялуунутакыялууларды
Жатыштакыялуудатакыялууларда
Чыгыштакыялуудантакыялуулардан

"такыялуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч такыялуум такыялууң
такыялууңуз
такыялуусу
Иликтакыялуумдунтакыялууңдун
такыялууңуздун
такыялуусун
Барыштакыялууматакыялууңа
такыялууңузга
такыялуусуна
Табыштакыялуумдутакыялууңду
такыялууңузду
такыялуусун
Жатыштакыялуумдатакыялууңда
такыялууңузда
такыялуусунда
Чыгыштакыялуумдантакыялууңдан
такыялууңуздан
такыялуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтакыялууларымтакыялууларың
такыялууларыңыз
такыялуулары
Иликтакыялууларымдынтакыялууларыңдын
такыялууларыңыздын
такыялууларын
Барыштакыялууларыматакыялууларыңа
такыялууларыңызга
такыялууларына
Табыштакыялууларымдытакыялууларыңды
такыялууларыңызды
такыялууларын
Жатыштакыялууларымдатакыялууларыңда
такыялууларыңызда
такыялууларында
Чыгыштакыялууларымдантакыялууларыңдан
такыялууларыңыздан
такыялууларынан

"такыялуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

"такыялуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтакыялуутакыялуулар
Иликтакыялуунунтакыялуулардын
Барыштакыялуугатакыялууларга
Табыштакыялуунутакыялууларды
Жатыштакыялуудатакыялууларда
Чыгыштакыялуудантакыялуулардан

"такыялуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч такыялуум такыялууң
такыялууңуз
такыялуусу
Иликтакыялуумдунтакыялууңдун
такыялууңуздун
такыялуусун
Барыштакыялууматакыялууңа
такыялууңузга
такыялуусуна
Табыштакыялуумдутакыялууңду
такыялууңузду
такыялуусун
Жатыштакыялуумдатакыялууңда
такыялууңузда
такыялуусунда
Чыгыштакыялуумдантакыялууңдан
такыялууңуздан
такыялуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтакыялууларымтакыялууларың
такыялууларыңыз
такыялуулары
Иликтакыялууларымдынтакыялууларыңдын
такыялууларыңыздын
такыялууларын
Барыштакыялууларыматакыялууларыңа
такыялууларыңызга
такыялууларына
Табыштакыялууларымдытакыялууларыңды
такыялууларыңызды
такыялууларын
Жатыштакыялууларымдатакыялууларыңда
такыялууларыңызда
такыялууларында
Чыгыштакыялууларымдантакыялууларыңдан
такыялууларыңыздан
такыялууларынан

"такыялуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-