Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
такмазалуу - Зат атооч
такмазалуу - Сын атооч

"такмазалуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтакмазалуутакмазалуулар
Иликтакмазалуунунтакмазалуулардын
Барыштакмазалуугатакмазалууларга
Табыштакмазалуунутакмазалууларды
Жатыштакмазалуудатакмазалууларда
Чыгыштакмазалуудантакмазалуулардан

"такмазалуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч такмазалуум такмазалууң
такмазалууңуз
такмазалуусу
Иликтакмазалуумдунтакмазалууңдун
такмазалууңуздун
такмазалуусун
Барыштакмазалууматакмазалууңа
такмазалууңузга
такмазалуусуна
Табыштакмазалуумдутакмазалууңду
такмазалууңузду
такмазалуусун
Жатыштакмазалуумдатакмазалууңда
такмазалууңузда
такмазалуусунда
Чыгыштакмазалуумдантакмазалууңдан
такмазалууңуздан
такмазалуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтакмазалууларымтакмазалууларың
такмазалууларыңыз
такмазалуулары
Иликтакмазалууларымдынтакмазалууларыңдын
такмазалууларыңыздын
такмазалууларын
Барыштакмазалууларыматакмазалууларыңа
такмазалууларыңызга
такмазалууларына
Табыштакмазалууларымдытакмазалууларыңды
такмазалууларыңызды
такмазалууларын
Жатыштакмазалууларымдатакмазалууларыңда
такмазалууларыңызда
такмазалууларында
Чыгыштакмазалууларымдантакмазалууларыңдан
такмазалууларыңыздан
такмазалууларынан

"такмазалуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
шылдыңдуу
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
такма
такмаза

"такмазалуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтакмазалуутакмазалуулар
Иликтакмазалуунунтакмазалуулардын
Барыштакмазалуугатакмазалууларга
Табыштакмазалуунутакмазалууларды
Жатыштакмазалуудатакмазалууларда
Чыгыштакмазалуудантакмазалуулардан

"такмазалуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч такмазалуум такмазалууң
такмазалууңуз
такмазалуусу
Иликтакмазалуумдунтакмазалууңдун
такмазалууңуздун
такмазалуусун
Барыштакмазалууматакмазалууңа
такмазалууңузга
такмазалуусуна
Табыштакмазалуумдутакмазалууңду
такмазалууңузду
такмазалуусун
Жатыштакмазалуумдатакмазалууңда
такмазалууңузда
такмазалуусунда
Чыгыштакмазалуумдантакмазалууңдан
такмазалууңуздан
такмазалуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтакмазалууларымтакмазалууларың
такмазалууларыңыз
такмазалуулары
Иликтакмазалууларымдынтакмазалууларыңдын
такмазалууларыңыздын
такмазалууларын
Барыштакмазалууларыматакмазалууларыңа
такмазалууларыңызга
такмазалууларына
Табыштакмазалууларымдытакмазалууларыңды
такмазалууларыңызды
такмазалууларын
Жатыштакмазалууларымдатакмазалууларыңда
такмазалууларыңызда
такмазалууларында
Чыгыштакмазалууларымдантакмазалууларыңдан
такмазалууларыңыздан
такмазалууларынан

"такмазалуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
шылдыңдуу
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
такма
такмаза