Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
тайыз - Зат атооч
тайыз - Сын атооч

"тайыз" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтайызтайыздар
Иликтайыздынтайыздардын
Барыштайызгатайыздарга
Табыштайыздытайыздарды
Жатыштайыздатайыздарда
Чыгыштайыздантайыздардан

"тайыз" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч тайызым тайызың
тайызыңыз
тайызы
Иликтайызымдынтайызыңдын
тайызыңыздын
тайызын
Барыштайызыматайызыңа
тайызыңызга
тайызына
Табыштайызымдытайызыңды
тайызыңызды
тайызын
Жатыштайызымдатайызыңда
тайызыңызда
тайызында
Чыгыштайызымдантайызыңдан
тайызыңыздан
тайызынан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтайыздарымтайыздарың
тайыздарыңыз
тайыздары
Иликтайыздарымдынтайыздарыңдын
тайыздарыңыздын
тайыздарын
Барыштайыздарыматайыздарыңа
тайыздарыңызга
тайыздарына
Табыштайыздарымдытайыздарыңды
тайыздарыңызды
тайыздарын
Жатыштайыздарымдатайыздарыңда
тайыздарыңызда
тайыздарында
Чыгыштайыздарымдантайыздарыңдан
тайыздарыңыздан
тайыздарынан

"тайыз" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
тайызыраак
Антонимдер
терең
Байланыштуу сөздөр
тайызда

"тайыз" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочтайызтайыздар
Иликтайыздынтайыздардын
Барыштайызгатайыздарга
Табыштайыздытайыздарды
Жатыштайыздатайыздарда
Чыгыштайыздантайыздардан

"тайыз" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч тайызым тайызың
тайызыңыз
тайызы
Иликтайызымдынтайызыңдын
тайызыңыздын
тайызын
Барыштайызыматайызыңа
тайызыңызга
тайызына
Табыштайызымдытайызыңды
тайызыңызды
тайызын
Жатыштайызымдатайызыңда
тайызыңызда
тайызында
Чыгыштайызымдантайызыңдан
тайызыңыздан
тайызынан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочтайыздарымтайыздарың
тайыздарыңыз
тайыздары
Иликтайыздарымдынтайыздарыңдын
тайыздарыңыздын
тайыздарын
Барыштайыздарыматайыздарыңа
тайыздарыңызга
тайыздарына
Табыштайыздарымдытайыздарыңды
тайыздарыңызды
тайыздарын
Жатыштайыздарымдатайыздарыңда
тайыздарыңызда
тайыздарында
Чыгыштайыздарымдантайыздарыңдан
тайыздарыңыздан
тайыздарынан

"тайыз" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
тайызыраак
Антонимдер
терең
Байланыштуу сөздөр
тайызда