Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
сүттүү - Зат атооч
сүттүү - Сын атооч

"сүттүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсүттүүсүттүүлөр
Иликсүттүүнүнсүттүүлөрдүн
Барышсүттүүгөсүттүүлөргө
Табышсүттүүнүсүттүүлөрдү
Жатышсүттүүдөсүттүүлөрдө
Чыгышсүттүүдөнсүттүүлөрдөн

"сүттүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сүттүүм сүттүүң
сүттүүңүз
сүттүүсү
Иликсүттүүмдүнсүттүүңдүн
сүттүүңүздүн
сүттүүсүн
Барышсүттүүмөсүттүүңө
сүттүүңүзгө
сүттүүсүнө
Табышсүттүүмдүсүттүүңдү
сүттүүңүздү
сүттүүсүн
Жатышсүттүүмдөсүттүүңдө
сүттүүңүздө
сүттүүсүндө
Чыгышсүттүүмдөнсүттүүңдөн
сүттүүңүздөн
сүттүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсүттүүлөрүмсүттүүлөрүң
сүттүүлөрүңүз
сүттүүлөрү
Иликсүттүүлөрүмдүнсүттүүлөрүңдүн
сүттүүлөрүңүздүн
сүттүүлөрүн
Барышсүттүүлөрүмөсүттүүлөрүңө
сүттүүлөрүңүзгө
сүттүүлөрүнө
Табышсүттүүлөрүмдүсүттүүлөрүңдү
сүттүүлөрүңүздү
сүттүүлөрүн
Жатышсүттүүлөрүмдөсүттүүлөрүңдө
сүттүүлөрүңүздө
сүттүүлөрүндө
Чыгышсүттүүлөрүмдөнсүттүүлөрүңдөн
сүттүүлөрүңүздөн
сүттүүлөрүнөн

"сүттүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сүт
сүттүүлүк

"сүттүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсүттүүсүттүүлөр
Иликсүттүүнүнсүттүүлөрдүн
Барышсүттүүгөсүттүүлөргө
Табышсүттүүнүсүттүүлөрдү
Жатышсүттүүдөсүттүүлөрдө
Чыгышсүттүүдөнсүттүүлөрдөн

"сүттүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сүттүүм сүттүүң
сүттүүңүз
сүттүүсү
Иликсүттүүмдүнсүттүүңдүн
сүттүүңүздүн
сүттүүсүн
Барышсүттүүмөсүттүүңө
сүттүүңүзгө
сүттүүсүнө
Табышсүттүүмдүсүттүүңдү
сүттүүңүздү
сүттүүсүн
Жатышсүттүүмдөсүттүүңдө
сүттүүңүздө
сүттүүсүндө
Чыгышсүттүүмдөнсүттүүңдөн
сүттүүңүздөн
сүттүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсүттүүлөрүмсүттүүлөрүң
сүттүүлөрүңүз
сүттүүлөрү
Иликсүттүүлөрүмдүнсүттүүлөрүңдүн
сүттүүлөрүңүздүн
сүттүүлөрүн
Барышсүттүүлөрүмөсүттүүлөрүңө
сүттүүлөрүңүзгө
сүттүүлөрүнө
Табышсүттүүлөрүмдүсүттүүлөрүңдү
сүттүүлөрүңүздү
сүттүүлөрүн
Жатышсүттүүлөрүмдөсүттүүлөрүңдө
сүттүүлөрүңүздө
сүттүүлөрүндө
Чыгышсүттүүлөрүмдөнсүттүүлөрүңдөн
сүттүүлөрүңүздөн
сүттүүлөрүнөн

"сүттүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сүт
сүттүүлүк