Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
сүйлөш - Этиш

сүйлөш

Этиш, терс формасы - сүйлөшпө

"сүйлөш" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочсүйлөшүү
Терс формасысүйлөшпө
Кош мамиле формасысүйлөшүш
форма2сүйлөшүл
форма4сүйлөштүр
форма5сүйлөшкүз
Форма -гансысүйлөшкөнсү
Форма -гансыбасүйлөшпөгөнсү

"сүйлөш" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен сүйлөштүмбиз сүйлөштүк
2 жаксен сүйлөштүңсилер сүйлөштүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз сүйлөштүңүзсиздер сүйлөштүңүздөр
3 жакал сүйлөштүалар сүйлөшүштү

"сүйлөш" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен сүйлөшүп жатамбиз сүйлөшүп жатабыз
2 жаксен сүйлөшүп жатаcыңсилер сүйлөшүп жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз сүйлөшүп жатаcызсиздер сүйлөшүп жатасыздар
3 жакал сүйлөшүп жататалар сүйлөшүп жатышат

"сүйлөш" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен сүйлөшөмбиз сүйлөшөбүз
2 жаксен сүйлөшөсүңсилер сүйлөшөсүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз сүйлөшөсүзсиздер сүйлөшөсүздөр
3 жакал сүйлөшөталар сүйлөшүшөт

"сүйлөш" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: