Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
сүйлө - Этиш

сүйлө

Этиш, терс формасы - сүйлөбө

"сүйлө" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочсүйлөө
Терс формасысүйлөбө
Кош мамиле формасысүйлөш
Кош мамиле формасы 2сүйлөштүр
Аркылуу мамиле формасысүйлөт
Аркылуу мамиле формасы 2сүйлөттүр
форма1сүйлөткүз
форма3сүйлөн
Форма -гансысүйлөгөнсү
Форма -гансыбасүйлөбөгөнсү

"сүйлө" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен сүйлөдүмбиз сүйлөдүк
2 жаксен сүйлөдүңсилер сүйлөдүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз сүйлөдүңүзсиздер сүйлөдүңүздөр
3 жакал сүйлөдүалар сүйлөштү

"сүйлө" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен сүйлөп жатамбиз сүйлөп жатабыз
2 жаксен сүйлөп жатаcыңсилер сүйлөп жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз сүйлөп жатаcызсиздер сүйлөп жатасыздар
3 жакал сүйлөп жататалар сүйлөп жатышат

"сүйлө" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен сүйлөймбиз сүйлөйбүз
2 жаксен сүйлөйсүңсилер сүйлөйсүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз сүйлөйсүзсиздер сүйлөйсүздөр
3 жакал сүйлөйталар сүйлөшөт

"сүйлө" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: