Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
сиңимдүү - Зат атооч
сиңимдүү - Сын атооч

"сиңимдүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсиңимдүүсиңимдүүлөр
Иликсиңимдүүнүнсиңимдүүлөрдүн
Барышсиңимдүүгөсиңимдүүлөргө
Табышсиңимдүүнүсиңимдүүлөрдү
Жатышсиңимдүүдөсиңимдүүлөрдө
Чыгышсиңимдүүдөнсиңимдүүлөрдөн

"сиңимдүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сиңимдүүм сиңимдүүң
сиңимдүүңүз
сиңимдүүсү
Иликсиңимдүүмдүнсиңимдүүңдүн
сиңимдүүңүздүн
сиңимдүүсүн
Барышсиңимдүүмөсиңимдүүңө
сиңимдүүңүзгө
сиңимдүүсүнө
Табышсиңимдүүмдүсиңимдүүңдү
сиңимдүүңүздү
сиңимдүүсүн
Жатышсиңимдүүмдөсиңимдүүңдө
сиңимдүүңүздө
сиңимдүүсүндө
Чыгышсиңимдүүмдөнсиңимдүүңдөн
сиңимдүүңүздөн
сиңимдүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсиңимдүүлөрүмсиңимдүүлөрүң
сиңимдүүлөрүңүз
сиңимдүүлөрү
Иликсиңимдүүлөрүмдүнсиңимдүүлөрүңдүн
сиңимдүүлөрүңүздүн
сиңимдүүлөрүн
Барышсиңимдүүлөрүмөсиңимдүүлөрүңө
сиңимдүүлөрүңүзгө
сиңимдүүлөрүнө
Табышсиңимдүүлөрүмдүсиңимдүүлөрүңдү
сиңимдүүлөрүңүздү
сиңимдүүлөрүн
Жатышсиңимдүүлөрүмдөсиңимдүүлөрүңдө
сиңимдүүлөрүңүздө
сиңимдүүлөрүндө
Чыгышсиңимдүүлөрүмдөнсиңимдүүлөрүңдөн
сиңимдүүлөрүңүздөн
сиңимдүүлөрүнөн

"сиңимдүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
көөлөмдүү
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сиң
сиңим

"сиңимдүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсиңимдүүсиңимдүүлөр
Иликсиңимдүүнүнсиңимдүүлөрдүн
Барышсиңимдүүгөсиңимдүүлөргө
Табышсиңимдүүнүсиңимдүүлөрдү
Жатышсиңимдүүдөсиңимдүүлөрдө
Чыгышсиңимдүүдөнсиңимдүүлөрдөн

"сиңимдүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сиңимдүүм сиңимдүүң
сиңимдүүңүз
сиңимдүүсү
Иликсиңимдүүмдүнсиңимдүүңдүн
сиңимдүүңүздүн
сиңимдүүсүн
Барышсиңимдүүмөсиңимдүүңө
сиңимдүүңүзгө
сиңимдүүсүнө
Табышсиңимдүүмдүсиңимдүүңдү
сиңимдүүңүздү
сиңимдүүсүн
Жатышсиңимдүүмдөсиңимдүүңдө
сиңимдүүңүздө
сиңимдүүсүндө
Чыгышсиңимдүүмдөнсиңимдүүңдөн
сиңимдүүңүздөн
сиңимдүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсиңимдүүлөрүмсиңимдүүлөрүң
сиңимдүүлөрүңүз
сиңимдүүлөрү
Иликсиңимдүүлөрүмдүнсиңимдүүлөрүңдүн
сиңимдүүлөрүңүздүн
сиңимдүүлөрүн
Барышсиңимдүүлөрүмөсиңимдүүлөрүңө
сиңимдүүлөрүңүзгө
сиңимдүүлөрүнө
Табышсиңимдүүлөрүмдүсиңимдүүлөрүңдү
сиңимдүүлөрүңүздү
сиңимдүүлөрүн
Жатышсиңимдүүлөрүмдөсиңимдүүлөрүңдө
сиңимдүүлөрүңүздө
сиңимдүүлөрүндө
Чыгышсиңимдүүлөрүмдөнсиңимдүүлөрүңдөн
сиңимдүүлөрүңүздөн
сиңимдүүлөрүнөн

"сиңимдүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
көөлөмдүү
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сиң
сиңим