Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
сергектүү - Зат атооч
сергектүү - Сын атооч

"сергектүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсергектүүсергектүүлөр
Иликсергектүүнүнсергектүүлөрдүн
Барышсергектүүгөсергектүүлөргө
Табышсергектүүнүсергектүүлөрдү
Жатышсергектүүдөсергектүүлөрдө
Чыгышсергектүүдөнсергектүүлөрдөн

"сергектүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сергектүүм сергектүүң
сергектүүңүз
сергектүүсү
Иликсергектүүмдүнсергектүүңдүн
сергектүүңүздүн
сергектүүсүн
Барышсергектүүмөсергектүүңө
сергектүүңүзгө
сергектүүсүнө
Табышсергектүүмдүсергектүүңдү
сергектүүңүздү
сергектүүсүн
Жатышсергектүүмдөсергектүүңдө
сергектүүңүздө
сергектүүсүндө
Чыгышсергектүүмдөнсергектүүңдөн
сергектүүңүздөн
сергектүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсергектүүлөрүмсергектүүлөрүң
сергектүүлөрүңүз
сергектүүлөрү
Иликсергектүүлөрүмдүнсергектүүлөрүңдүн
сергектүүлөрүңүздүн
сергектүүлөрүн
Барышсергектүүлөрүмөсергектүүлөрүңө
сергектүүлөрүңүзгө
сергектүүлөрүнө
Табышсергектүүлөрүмдүсергектүүлөрүңдү
сергектүүлөрүңүздү
сергектүүлөрүн
Жатышсергектүүлөрүмдөсергектүүлөрүңдө
сергектүүлөрүңүздө
сергектүүлөрүндө
Чыгышсергектүүлөрүмдөнсергектүүлөрүңдөн
сергектүүлөрүңүздөн
сергектүүлөрүнөн

"сергектүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сергек

"сергектүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсергектүүсергектүүлөр
Иликсергектүүнүнсергектүүлөрдүн
Барышсергектүүгөсергектүүлөргө
Табышсергектүүнүсергектүүлөрдү
Жатышсергектүүдөсергектүүлөрдө
Чыгышсергектүүдөнсергектүүлөрдөн

"сергектүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сергектүүм сергектүүң
сергектүүңүз
сергектүүсү
Иликсергектүүмдүнсергектүүңдүн
сергектүүңүздүн
сергектүүсүн
Барышсергектүүмөсергектүүңө
сергектүүңүзгө
сергектүүсүнө
Табышсергектүүмдүсергектүүңдү
сергектүүңүздү
сергектүүсүн
Жатышсергектүүмдөсергектүүңдө
сергектүүңүздө
сергектүүсүндө
Чыгышсергектүүмдөнсергектүүңдөн
сергектүүңүздөн
сергектүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсергектүүлөрүмсергектүүлөрүң
сергектүүлөрүңүз
сергектүүлөрү
Иликсергектүүлөрүмдүнсергектүүлөрүңдүн
сергектүүлөрүңүздүн
сергектүүлөрүн
Барышсергектүүлөрүмөсергектүүлөрүңө
сергектүүлөрүңүзгө
сергектүүлөрүнө
Табышсергектүүлөрүмдүсергектүүлөрүңдү
сергектүүлөрүңүздү
сергектүүлөрүн
Жатышсергектүүлөрүмдөсергектүүлөрүңдө
сергектүүлөрүңүздө
сергектүүлөрүндө
Чыгышсергектүүлөрүмдөнсергектүүлөрүңдөн
сергектүүлөрүңүздөн
сергектүүлөрүнөн

"сергектүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сергек