Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
септүү - Зат атооч
септүү - Сын атооч

"септүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсептүүсептүүлөр
Иликсептүүнүнсептүүлөрдүн
Барышсептүүгөсептүүлөргө
Табышсептүүнүсептүүлөрдү
Жатышсептүүдөсептүүлөрдө
Чыгышсептүүдөнсептүүлөрдөн

"септүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч септүүм септүүң
септүүңүз
септүүсү
Иликсептүүмдүнсептүүңдүн
септүүңүздүн
септүүсүн
Барышсептүүмөсептүүңө
септүүңүзгө
септүүсүнө
Табышсептүүмдүсептүүңдү
септүүңүздү
септүүсүн
Жатышсептүүмдөсептүүңдө
септүүңүздө
септүүсүндө
Чыгышсептүүмдөнсептүүңдөн
септүүңүздөн
септүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсептүүлөрүмсептүүлөрүң
септүүлөрүңүз
септүүлөрү
Иликсептүүлөрүмдүнсептүүлөрүңдүн
септүүлөрүңүздүн
септүүлөрүн
Барышсептүүлөрүмөсептүүлөрүңө
септүүлөрүңүзгө
септүүлөрүнө
Табышсептүүлөрүмдүсептүүлөрүңдү
септүүлөрүңүздү
септүүлөрүн
Жатышсептүүлөрүмдөсептүүлөрүңдө
септүүлөрүңүздө
септүүлөрүндө
Чыгышсептүүлөрүмдөнсептүүлөрүңдөн
септүүлөрүңүздөн
септүүлөрүнөн

"септүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сеп

"септүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсептүүсептүүлөр
Иликсептүүнүнсептүүлөрдүн
Барышсептүүгөсептүүлөргө
Табышсептүүнүсептүүлөрдү
Жатышсептүүдөсептүүлөрдө
Чыгышсептүүдөнсептүүлөрдөн

"септүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч септүүм септүүң
септүүңүз
септүүсү
Иликсептүүмдүнсептүүңдүн
септүүңүздүн
септүүсүн
Барышсептүүмөсептүүңө
септүүңүзгө
септүүсүнө
Табышсептүүмдүсептүүңдү
септүүңүздү
септүүсүн
Жатышсептүүмдөсептүүңдө
септүүңүздө
септүүсүндө
Чыгышсептүүмдөнсептүүңдөн
септүүңүздөн
септүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсептүүлөрүмсептүүлөрүң
септүүлөрүңүз
септүүлөрү
Иликсептүүлөрүмдүнсептүүлөрүңдүн
септүүлөрүңүздүн
септүүлөрүн
Барышсептүүлөрүмөсептүүлөрүңө
септүүлөрүңүзгө
септүүлөрүнө
Табышсептүүлөрүмдүсептүүлөрүңдү
септүүлөрүңүздү
септүүлөрүн
Жатышсептүүлөрүмдөсептүүлөрүңдө
септүүлөрүңүздө
септүүлөрүндө
Чыгышсептүүлөрүмдөнсептүүлөрүңдөн
септүүлөрүңүздөн
септүүлөрүнөн

"септүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сеп