Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
сепкилдүү - Зат атооч
сепкилдүү - Сын атооч

"сепкилдүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсепкилдүүсепкилдүүлөр
Иликсепкилдүүнүнсепкилдүүлөрдүн
Барышсепкилдүүгөсепкилдүүлөргө
Табышсепкилдүүнүсепкилдүүлөрдү
Жатышсепкилдүүдөсепкилдүүлөрдө
Чыгышсепкилдүүдөнсепкилдүүлөрдөн

"сепкилдүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сепкилдүүм сепкилдүүң
сепкилдүүңүз
сепкилдүүсү
Иликсепкилдүүмдүнсепкилдүүңдүн
сепкилдүүңүздүн
сепкилдүүсүн
Барышсепкилдүүмөсепкилдүүңө
сепкилдүүңүзгө
сепкилдүүсүнө
Табышсепкилдүүмдүсепкилдүүңдү
сепкилдүүңүздү
сепкилдүүсүн
Жатышсепкилдүүмдөсепкилдүүңдө
сепкилдүүңүздө
сепкилдүүсүндө
Чыгышсепкилдүүмдөнсепкилдүүңдөн
сепкилдүүңүздөн
сепкилдүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсепкилдүүлөрүмсепкилдүүлөрүң
сепкилдүүлөрүңүз
сепкилдүүлөрү
Иликсепкилдүүлөрүмдүнсепкилдүүлөрүңдүн
сепкилдүүлөрүңүздүн
сепкилдүүлөрүн
Барышсепкилдүүлөрүмөсепкилдүүлөрүңө
сепкилдүүлөрүңүзгө
сепкилдүүлөрүнө
Табышсепкилдүүлөрүмдүсепкилдүүлөрүңдү
сепкилдүүлөрүңүздү
сепкилдүүлөрүн
Жатышсепкилдүүлөрүмдөсепкилдүүлөрүңдө
сепкилдүүлөрүңүздө
сепкилдүүлөрүндө
Чыгышсепкилдүүлөрүмдөнсепкилдүүлөрүңдөн
сепкилдүүлөрүңүздөн
сепкилдүүлөрүнөн

"сепкилдүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сепкил

"сепкилдүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсепкилдүүсепкилдүүлөр
Иликсепкилдүүнүнсепкилдүүлөрдүн
Барышсепкилдүүгөсепкилдүүлөргө
Табышсепкилдүүнүсепкилдүүлөрдү
Жатышсепкилдүүдөсепкилдүүлөрдө
Чыгышсепкилдүүдөнсепкилдүүлөрдөн

"сепкилдүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сепкилдүүм сепкилдүүң
сепкилдүүңүз
сепкилдүүсү
Иликсепкилдүүмдүнсепкилдүүңдүн
сепкилдүүңүздүн
сепкилдүүсүн
Барышсепкилдүүмөсепкилдүүңө
сепкилдүүңүзгө
сепкилдүүсүнө
Табышсепкилдүүмдүсепкилдүүңдү
сепкилдүүңүздү
сепкилдүүсүн
Жатышсепкилдүүмдөсепкилдүүңдө
сепкилдүүңүздө
сепкилдүүсүндө
Чыгышсепкилдүүмдөнсепкилдүүңдөн
сепкилдүүңүздөн
сепкилдүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсепкилдүүлөрүмсепкилдүүлөрүң
сепкилдүүлөрүңүз
сепкилдүүлөрү
Иликсепкилдүүлөрүмдүнсепкилдүүлөрүңдүн
сепкилдүүлөрүңүздүн
сепкилдүүлөрүн
Барышсепкилдүүлөрүмөсепкилдүүлөрүңө
сепкилдүүлөрүңүзгө
сепкилдүүлөрүнө
Табышсепкилдүүлөрүмдүсепкилдүүлөрүңдү
сепкилдүүлөрүңүздү
сепкилдүүлөрүн
Жатышсепкилдүүлөрүмдөсепкилдүүлөрүңдө
сепкилдүүлөрүңүздө
сепкилдүүлөрүндө
Чыгышсепкилдүүлөрүмдөнсепкилдүүлөрүңдөн
сепкилдүүлөрүңүздөн
сепкилдүүлөрүнөн

"сепкилдүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сепкил