Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
секиртмелүү - Зат атооч
секиртмелүү - Сын атооч

"секиртмелүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсекиртмелүүсекиртмелүүлөр
Иликсекиртмелүүнүнсекиртмелүүлөрдүн
Барышсекиртмелүүгөсекиртмелүүлөргө
Табышсекиртмелүүнүсекиртмелүүлөрдү
Жатышсекиртмелүүдөсекиртмелүүлөрдө
Чыгышсекиртмелүүдөнсекиртмелүүлөрдөн

"секиртмелүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч секиртмелүүм секиртмелүүң
секиртмелүүңүз
секиртмелүүсү
Иликсекиртмелүүмдүнсекиртмелүүңдүн
секиртмелүүңүздүн
секиртмелүүсүн
Барышсекиртмелүүмөсекиртмелүүңө
секиртмелүүңүзгө
секиртмелүүсүнө
Табышсекиртмелүүмдүсекиртмелүүңдү
секиртмелүүңүздү
секиртмелүүсүн
Жатышсекиртмелүүмдөсекиртмелүүңдө
секиртмелүүңүздө
секиртмелүүсүндө
Чыгышсекиртмелүүмдөнсекиртмелүүңдөн
секиртмелүүңүздөн
секиртмелүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсекиртмелүүлөрүмсекиртмелүүлөрүң
секиртмелүүлөрүңүз
секиртмелүүлөрү
Иликсекиртмелүүлөрүмдүнсекиртмелүүлөрүңдүн
секиртмелүүлөрүңүздүн
секиртмелүүлөрүн
Барышсекиртмелүүлөрүмөсекиртмелүүлөрүңө
секиртмелүүлөрүңүзгө
секиртмелүүлөрүнө
Табышсекиртмелүүлөрүмдүсекиртмелүүлөрүңдү
секиртмелүүлөрүңүздү
секиртмелүүлөрүн
Жатышсекиртмелүүлөрүмдөсекиртмелүүлөрүңдө
секиртмелүүлөрүңүздө
секиртмелүүлөрүндө
Чыгышсекиртмелүүлөрүмдөнсекиртмелүүлөрүңдөн
секиртмелүүлөрүңүздөн
секиртмелүүлөрүнөн

"секиртмелүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
секир
секиртме

"секиртмелүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсекиртмелүүсекиртмелүүлөр
Иликсекиртмелүүнүнсекиртмелүүлөрдүн
Барышсекиртмелүүгөсекиртмелүүлөргө
Табышсекиртмелүүнүсекиртмелүүлөрдү
Жатышсекиртмелүүдөсекиртмелүүлөрдө
Чыгышсекиртмелүүдөнсекиртмелүүлөрдөн

"секиртмелүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч секиртмелүүм секиртмелүүң
секиртмелүүңүз
секиртмелүүсү
Иликсекиртмелүүмдүнсекиртмелүүңдүн
секиртмелүүңүздүн
секиртмелүүсүн
Барышсекиртмелүүмөсекиртмелүүңө
секиртмелүүңүзгө
секиртмелүүсүнө
Табышсекиртмелүүмдүсекиртмелүүңдү
секиртмелүүңүздү
секиртмелүүсүн
Жатышсекиртмелүүмдөсекиртмелүүңдө
секиртмелүүңүздө
секиртмелүүсүндө
Чыгышсекиртмелүүмдөнсекиртмелүүңдөн
секиртмелүүңүздөн
секиртмелүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсекиртмелүүлөрүмсекиртмелүүлөрүң
секиртмелүүлөрүңүз
секиртмелүүлөрү
Иликсекиртмелүүлөрүмдүнсекиртмелүүлөрүңдүн
секиртмелүүлөрүңүздүн
секиртмелүүлөрүн
Барышсекиртмелүүлөрүмөсекиртмелүүлөрүңө
секиртмелүүлөрүңүзгө
секиртмелүүлөрүнө
Табышсекиртмелүүлөрүмдүсекиртмелүүлөрүңдү
секиртмелүүлөрүңүздү
секиртмелүүлөрүн
Жатышсекиртмелүүлөрүмдөсекиртмелүүлөрүңдө
секиртмелүүлөрүңүздө
секиртмелүүлөрүндө
Чыгышсекиртмелүүлөрүмдөнсекиртмелүүлөрүңдөн
секиртмелүүлөрүңүздөн
секиртмелүүлөрүнөн

"секиртмелүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
секир
секиртме