Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
сейрек - Зат атооч
сейрек - Сын атооч

"сейрек" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсейрексейректер
Иликсейректинсейректердин
Барышсейреккесейректерге
Табышсейректисейректерди
Жатышсейректесейректерде
Чыгышсейректенсейректерден

"сейрек" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сейрегим сейрегиң
сейрегиңиз
сейреги
Иликсейрегимдинсейрегиңдин
сейрегиңиздин
сейрегин
Барышсейрегимесейрегиңе
сейрегиңизге
сейрегине
Табышсейрегимдисейрегиңди
сейрегиңизди
сейрегин
Жатышсейрегимдесейрегиңде
сейрегиңизде
сейрегинде
Чыгышсейрегимденсейрегиңден
сейрегиңизден
сейрегинен

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсейректеримсейректериң
сейректериңиз
сейректери
Иликсейректеримдинсейректериңдин
сейректериңиздин
сейректерин
Барышсейректеримесейректериңе
сейректериңизге
сейректерине
Табышсейректеримдисейректериңди
сейректериңизди
сейректерин
Жатышсейректеримдесейректериңде
сейректериңизде
сейректеринде
Чыгышсейректеримденсейректериңден
сейректериңизден
сейректеринен

"сейрек" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
жыш
Байланыштуу сөздөр
-

"сейрек" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсейрексейректер
Иликсейректинсейректердин
Барышсейреккесейректерге
Табышсейректисейректерди
Жатышсейректесейректерде
Чыгышсейректенсейректерден

"сейрек" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сейрегим сейрегиң
сейрегиңиз
сейреги
Иликсейрегимдинсейрегиңдин
сейрегиңиздин
сейрегин
Барышсейрегимесейрегиңе
сейрегиңизге
сейрегине
Табышсейрегимдисейрегиңди
сейрегиңизди
сейрегин
Жатышсейрегимдесейрегиңде
сейрегиңизде
сейрегинде
Чыгышсейрегимденсейрегиңден
сейрегиңизден
сейрегинен

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсейректеримсейректериң
сейректериңиз
сейректери
Иликсейректеримдинсейректериңдин
сейректериңиздин
сейректерин
Барышсейректеримесейректериңе
сейректериңизге
сейректерине
Табышсейректеримдисейректериңди
сейректериңизди
сейректерин
Жатышсейректеримдесейректериңде
сейректериңизде
сейректеринде
Чыгышсейректеримденсейректериңден
сейректериңизден
сейректеринен

"сейрек" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
жыш
Байланыштуу сөздөр
-