Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
сезимдүү - Зат атооч
сезимдүү - Сын атооч

"сезимдүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсезимдүүсезимдүүлөр
Иликсезимдүүнүнсезимдүүлөрдүн
Барышсезимдүүгөсезимдүүлөргө
Табышсезимдүүнүсезимдүүлөрдү
Жатышсезимдүүдөсезимдүүлөрдө
Чыгышсезимдүүдөнсезимдүүлөрдөн

"сезимдүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сезимдүүм сезимдүүң
сезимдүүңүз
сезимдүүсү
Иликсезимдүүмдүнсезимдүүңдүн
сезимдүүңүздүн
сезимдүүсүн
Барышсезимдүүмөсезимдүүңө
сезимдүүңүзгө
сезимдүүсүнө
Табышсезимдүүмдүсезимдүүңдү
сезимдүүңүздү
сезимдүүсүн
Жатышсезимдүүмдөсезимдүүңдө
сезимдүүңүздө
сезимдүүсүндө
Чыгышсезимдүүмдөнсезимдүүңдөн
сезимдүүңүздөн
сезимдүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсезимдүүлөрүмсезимдүүлөрүң
сезимдүүлөрүңүз
сезимдүүлөрү
Иликсезимдүүлөрүмдүнсезимдүүлөрүңдүн
сезимдүүлөрүңүздүн
сезимдүүлөрүн
Барышсезимдүүлөрүмөсезимдүүлөрүңө
сезимдүүлөрүңүзгө
сезимдүүлөрүнө
Табышсезимдүүлөрүмдүсезимдүүлөрүңдү
сезимдүүлөрүңүздү
сезимдүүлөрүн
Жатышсезимдүүлөрүмдөсезимдүүлөрүңдө
сезимдүүлөрүңүздө
сезимдүүлөрүндө
Чыгышсезимдүүлөрүмдөнсезимдүүлөрүңдөн
сезимдүүлөрүңүздөн
сезимдүүлөрүнөн

"сезимдүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сез
сезим
сезимдүүлүк

"сезимдүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочсезимдүүсезимдүүлөр
Иликсезимдүүнүнсезимдүүлөрдүн
Барышсезимдүүгөсезимдүүлөргө
Табышсезимдүүнүсезимдүүлөрдү
Жатышсезимдүүдөсезимдүүлөрдө
Чыгышсезимдүүдөнсезимдүүлөрдөн

"сезимдүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч сезимдүүм сезимдүүң
сезимдүүңүз
сезимдүүсү
Иликсезимдүүмдүнсезимдүүңдүн
сезимдүүңүздүн
сезимдүүсүн
Барышсезимдүүмөсезимдүүңө
сезимдүүңүзгө
сезимдүүсүнө
Табышсезимдүүмдүсезимдүүңдү
сезимдүүңүздү
сезимдүүсүн
Жатышсезимдүүмдөсезимдүүңдө
сезимдүүңүздө
сезимдүүсүндө
Чыгышсезимдүүмдөнсезимдүүңдөн
сезимдүүңүздөн
сезимдүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочсезимдүүлөрүмсезимдүүлөрүң
сезимдүүлөрүңүз
сезимдүүлөрү
Иликсезимдүүлөрүмдүнсезимдүүлөрүңдүн
сезимдүүлөрүңүздүн
сезимдүүлөрүн
Барышсезимдүүлөрүмөсезимдүүлөрүңө
сезимдүүлөрүңүзгө
сезимдүүлөрүнө
Табышсезимдүүлөрүмдүсезимдүүлөрүңдү
сезимдүүлөрүңүздү
сезимдүүлөрүн
Жатышсезимдүүлөрүмдөсезимдүүлөрүңдө
сезимдүүлөрүңүздө
сезимдүүлөрүндө
Чыгышсезимдүүлөрүмдөнсезимдүүлөрүңдөн
сезимдүүлөрүңүздөн
сезимдүүлөрүнөн

"сезимдүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
сез
сезим
сезимдүүлүк