Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
нөшөрлүү - Зат атооч
нөшөрлүү - Сын атооч

"нөшөрлүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочнөшөрлүүнөшөрлүүлөр
Иликнөшөрлүүнүннөшөрлүүлөрдүн
Барышнөшөрлүүгөнөшөрлүүлөргө
Табышнөшөрлүүнүнөшөрлүүлөрдү
Жатышнөшөрлүүдөнөшөрлүүлөрдө
Чыгышнөшөрлүүдөннөшөрлүүлөрдөн

"нөшөрлүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч нөшөрлүүм нөшөрлүүң
нөшөрлүүңүз
нөшөрлүүсү
Иликнөшөрлүүмдүннөшөрлүүңдүн
нөшөрлүүңүздүн
нөшөрлүүсүн
Барышнөшөрлүүмөнөшөрлүүңө
нөшөрлүүңүзгө
нөшөрлүүсүнө
Табышнөшөрлүүмдүнөшөрлүүңдү
нөшөрлүүңүздү
нөшөрлүүсүн
Жатышнөшөрлүүмдөнөшөрлүүңдө
нөшөрлүүңүздө
нөшөрлүүсүндө
Чыгышнөшөрлүүмдөннөшөрлүүңдөн
нөшөрлүүңүздөн
нөшөрлүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочнөшөрлүүлөрүмнөшөрлүүлөрүң
нөшөрлүүлөрүңүз
нөшөрлүүлөрү
Иликнөшөрлүүлөрүмдүннөшөрлүүлөрүңдүн
нөшөрлүүлөрүңүздүн
нөшөрлүүлөрүн
Барышнөшөрлүүлөрүмөнөшөрлүүлөрүңө
нөшөрлүүлөрүңүзгө
нөшөрлүүлөрүнө
Табышнөшөрлүүлөрүмдүнөшөрлүүлөрүңдү
нөшөрлүүлөрүңүздү
нөшөрлүүлөрүн
Жатышнөшөрлүүлөрүмдөнөшөрлүүлөрүңдө
нөшөрлүүлөрүңүздө
нөшөрлүүлөрүндө
Чыгышнөшөрлүүлөрүмдөннөшөрлүүлөрүңдөн
нөшөрлүүлөрүңүздөн
нөшөрлүүлөрүнөн

"нөшөрлүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
жаан
нөшөр

"нөшөрлүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочнөшөрлүүнөшөрлүүлөр
Иликнөшөрлүүнүннөшөрлүүлөрдүн
Барышнөшөрлүүгөнөшөрлүүлөргө
Табышнөшөрлүүнүнөшөрлүүлөрдү
Жатышнөшөрлүүдөнөшөрлүүлөрдө
Чыгышнөшөрлүүдөннөшөрлүүлөрдөн

"нөшөрлүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч нөшөрлүүм нөшөрлүүң
нөшөрлүүңүз
нөшөрлүүсү
Иликнөшөрлүүмдүннөшөрлүүңдүн
нөшөрлүүңүздүн
нөшөрлүүсүн
Барышнөшөрлүүмөнөшөрлүүңө
нөшөрлүүңүзгө
нөшөрлүүсүнө
Табышнөшөрлүүмдүнөшөрлүүңдү
нөшөрлүүңүздү
нөшөрлүүсүн
Жатышнөшөрлүүмдөнөшөрлүүңдө
нөшөрлүүңүздө
нөшөрлүүсүндө
Чыгышнөшөрлүүмдөннөшөрлүүңдөн
нөшөрлүүңүздөн
нөшөрлүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочнөшөрлүүлөрүмнөшөрлүүлөрүң
нөшөрлүүлөрүңүз
нөшөрлүүлөрү
Иликнөшөрлүүлөрүмдүннөшөрлүүлөрүңдүн
нөшөрлүүлөрүңүздүн
нөшөрлүүлөрүн
Барышнөшөрлүүлөрүмөнөшөрлүүлөрүңө
нөшөрлүүлөрүңүзгө
нөшөрлүүлөрүнө
Табышнөшөрлүүлөрүмдүнөшөрлүүлөрүңдү
нөшөрлүүлөрүңүздү
нөшөрлүүлөрүн
Жатышнөшөрлүүлөрүмдөнөшөрлүүлөрүңдө
нөшөрлүүлөрүңүздө
нөшөрлүүлөрүндө
Чыгышнөшөрлүүлөрүмдөннөшөрлүүлөрүңдөн
нөшөрлүүлөрүңүздөн
нөшөрлүүлөрүнөн

"нөшөрлүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
жаан
нөшөр