Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
мөндүрлө - Этиш

мөндүрлө

Этиш, терс формасы - мөндүрлөбө

"мөндүрлө" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочмөндүрлөө
Терс формасымөндүрлөбө
Аркылуу мамиле формасымөндүрлөт
Аркылуу мамиле формасы 2мөндүрлөттүр
форма1мөндүрлөткүз
Форма -гансымөндүрлөгөнсү
Форма -гансыбамөндүрлөбөгөнсү

"мөндүрлө" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен мөндүрлөдүмбиз мөндүрлөдүк
2 жаксен мөндүрлөдүңсилер мөндүрлөдүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз мөндүрлөдүңүзсиздер мөндүрлөдүңүздөр
3 жакал мөндүрлөдүалар мөндүрлөштү

"мөндүрлө" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен мөндүрлөп жатамбиз мөндүрлөп жатабыз
2 жаксен мөндүрлөп жатаcыңсилер мөндүрлөп жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз мөндүрлөп жатаcызсиздер мөндүрлөп жатасыздар
3 жакал мөндүрлөп жататалар мөндүрлөп жатышат

"мөндүрлө" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен мөндүрлөймбиз мөндүрлөйбүз
2 жаксен мөндүрлөйсүңсилер мөндүрлөйсүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз мөндүрлөйсүзсиздер мөндүрлөйсүздөр
3 жакал мөндүрлөйталар мөндүрлөшөт

"мөндүрлө" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
мөндүрлөбө
Байланыштуу сөздөр
мөндүр
мөндүрлөө