Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
көрүнүктүү - Зат атооч
көрүнүктүү - Сын атооч

"көрүнүктүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкөрүнүктүүкөрүнүктүүлөр
Иликкөрүнүктүүнүнкөрүнүктүүлөрдүн
Барышкөрүнүктүүгөкөрүнүктүүлөргө
Табышкөрүнүктүүнүкөрүнүктүүлөрдү
Жатышкөрүнүктүүдөкөрүнүктүүлөрдө
Чыгышкөрүнүктүүдөнкөрүнүктүүлөрдөн

"көрүнүктүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч көрүнүктүүм көрүнүктүүң
көрүнүктүүңүз
көрүнүктүүсү
Иликкөрүнүктүүмдүнкөрүнүктүүңдүн
көрүнүктүүңүздүн
көрүнүктүүсүн
Барышкөрүнүктүүмөкөрүнүктүүңө
көрүнүктүүңүзгө
көрүнүктүүсүнө
Табышкөрүнүктүүмдүкөрүнүктүүңдү
көрүнүктүүңүздү
көрүнүктүүсүн
Жатышкөрүнүктүүмдөкөрүнүктүүңдө
көрүнүктүүңүздө
көрүнүктүүсүндө
Чыгышкөрүнүктүүмдөнкөрүнүктүүңдөн
көрүнүктүүңүздөн
көрүнүктүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкөрүнүктүүлөрүмкөрүнүктүүлөрүң
көрүнүктүүлөрүңүз
көрүнүктүүлөрү
Иликкөрүнүктүүлөрүмдүнкөрүнүктүүлөрүңдүн
көрүнүктүүлөрүңүздүн
көрүнүктүүлөрүн
Барышкөрүнүктүүлөрүмөкөрүнүктүүлөрүңө
көрүнүктүүлөрүңүзгө
көрүнүктүүлөрүнө
Табышкөрүнүктүүлөрүмдүкөрүнүктүүлөрүңдү
көрүнүктүүлөрүңүздү
көрүнүктүүлөрүн
Жатышкөрүнүктүүлөрүмдөкөрүнүктүүлөрүңдө
көрүнүктүүлөрүңүздө
көрүнүктүүлөрүндө
Чыгышкөрүнүктүүлөрүмдөнкөрүнүктүүлөрүңдөн
көрүнүктүүлөрүңүздөн
көрүнүктүүлөрүнөн

"көрүнүктүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

"көрүнүктүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкөрүнүктүүкөрүнүктүүлөр
Иликкөрүнүктүүнүнкөрүнүктүүлөрдүн
Барышкөрүнүктүүгөкөрүнүктүүлөргө
Табышкөрүнүктүүнүкөрүнүктүүлөрдү
Жатышкөрүнүктүүдөкөрүнүктүүлөрдө
Чыгышкөрүнүктүүдөнкөрүнүктүүлөрдөн

"көрүнүктүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч көрүнүктүүм көрүнүктүүң
көрүнүктүүңүз
көрүнүктүүсү
Иликкөрүнүктүүмдүнкөрүнүктүүңдүн
көрүнүктүүңүздүн
көрүнүктүүсүн
Барышкөрүнүктүүмөкөрүнүктүүңө
көрүнүктүүңүзгө
көрүнүктүүсүнө
Табышкөрүнүктүүмдүкөрүнүктүүңдү
көрүнүктүүңүздү
көрүнүктүүсүн
Жатышкөрүнүктүүмдөкөрүнүктүүңдө
көрүнүктүүңүздө
көрүнүктүүсүндө
Чыгышкөрүнүктүүмдөнкөрүнүктүүңдөн
көрүнүктүүңүздөн
көрүнүктүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкөрүнүктүүлөрүмкөрүнүктүүлөрүң
көрүнүктүүлөрүңүз
көрүнүктүүлөрү
Иликкөрүнүктүүлөрүмдүнкөрүнүктүүлөрүңдүн
көрүнүктүүлөрүңүздүн
көрүнүктүүлөрүн
Барышкөрүнүктүүлөрүмөкөрүнүктүүлөрүңө
көрүнүктүүлөрүңүзгө
көрүнүктүүлөрүнө
Табышкөрүнүктүүлөрүмдүкөрүнүктүүлөрүңдү
көрүнүктүүлөрүңүздү
көрүнүктүүлөрүн
Жатышкөрүнүктүүлөрүмдөкөрүнүктүүлөрүңдө
көрүнүктүүлөрүңүздө
көрүнүктүүлөрүндө
Чыгышкөрүнүктүүлөрүмдөнкөрүнүктүүлөрүңдөн
көрүнүктүүлөрүңүздөн
көрүнүктүүлөрүнөн

"көрүнүктүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-