Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
көр - Зат атооч
көр - Этиш

"көр" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкөркөрлөр
Иликкөрдүнкөрлөрдүн
Барышкөргөкөрлөргө
Табышкөрдүкөрлөрдү
Жатышкөрдөкөрлөрдө
Чыгышкөрдөнкөрлөрдөн

"көр" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч көрүм көрүң
көрүңүз
көрү
Иликкөрүмдүнкөрүңдүн
көрүңүздүн
көрүн
Барышкөрүмөкөрүңө
көрүңүзгө
көрүнө
Табышкөрүмдүкөрүңдү
көрүңүздү
көрүн
Жатышкөрүмдөкөрүңдө
көрүңүздө
көрүндө
Чыгышкөрүмдөнкөрүңдөн
көрүңүздөн
көрүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкөрлөрүмкөрлөрүң
көрлөрүңүз
көрлөрү
Иликкөрлөрүмдүнкөрлөрүңдүн
көрлөрүңүздүн
көрлөрүн
Барышкөрлөрүмөкөрлөрүңө
көрлөрүңүзгө
көрлөрүнө
Табышкөрлөрүмдүкөрлөрүңдү
көрлөрүңүздү
көрлөрүн
Жатышкөрлөрүмдөкөрлөрүңдө
көрлөрүңүздө
көрлөрүндө
Чыгышкөрлөрүмдөнкөрлөрүңдөн
көрлөрүңүздөн
көрлөрүнөн

"көр" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

көр

Этиш, терс формасы - көрбө

"көр" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочкөрүү
Терс формасыкөрбө
Кош мамиле формасыкөрүш
Кош мамиле формасы 2көрүштүр
форма2көрүл
форма3көрүн
форма4көрдүр
форма5көргүз
Форма -гансыкөргөнсү
Форма -гансыбакөрбөгөнсү

"көр" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен көрдүмбиз көрдүк
2 жаксен көрдүңсилер көрдүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз көрдүңүзсиздер көрдүңүздөр
3 жакал көрдүалар көрүштү

"көр" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен көрүп жатамбиз көрүп жатабыз
2 жаксен көрүп жатаcыңсилер көрүп жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз көрүп жатаcызсиздер көрүп жатасыздар
3 жакал көрүп жататалар көрүп жатышат

"көр" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен көрөмбиз көрөбүз
2 жаксен көрөсүңсилер көрөсүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз көрөсүзсиздер көрөсүздөр
3 жакал көрөталар көрүшөт

"көр" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: